Näin onnistut takaushakemuksen teossa – 5 vinkkiä

Olethan valmis tekemään töitä velkatilanteesi selvittämiseksi! Takuusäätiön takaushakemuksen tekeminen ilman talous- ja velkaneuvojan apua voi viedä enemmän aikaasi. Se edellyttää tarkkuutta hakemuksen tietojen täyttämisessä.

Jos sinulla on velka- ja maksuvaikeuksia, voit hakea meiltä takausta järjestelylainaan. Järjestelylainalla yhdistetään kaikki vakuudettomat velat ja laskurästit yhdeksi uudeksi lainaksi.

Täytä takaushakemus huolellisesti. Hylkäämme vuosittain noin viidenneksen takaushakemuksista, koska niiden tiedot ovat puutteelliset. Kun hakemuksen tiedot vastaavat kokonaistilannettasi, pystymme arvioimaan takauksen myöntämisen mahdollisuuksia paremmin.

Näillä vinkeillä takaushakemus kuntoon!

1. Pohjatyöt kuntoon

Tutustu takauksen ehtoihin ja edellytyksiin. Takauksen saamisen ehtoja ovat:

 • tilanteesi on riittävän vakiintunut,
 • tulonasi on vakituinen palkka tai eläke,
 • sinulla on vakituinen asunto,
 • maksukykysi riittää koko järjestelyn ajaksi ja
 • velkamääräsi ei ylitä enimmäistakausmääräämme.

Jos sinulla on omaisuutta, joka ei kuulu perusturvaan, kuten säästöjä, rahasto-osuuksia, kesämökki, lomaosake, myy ne ensin ja maksa saaduilla rahoilla velkojasi.

Kerää tarvittavat liitteet. Takaushakemusta ei pysty lähettämään, jos hakemukseen ei ole tallennettu pakollisia liitteitä. Varmista, että kaikista asianmukaisista liitetositteista saa selvää.

Mieti, mikä on johtanut sinun kohdallasi velkaantumiseen. Velkaantumisen syitä kysytään hakemuksessa. Kuvituskuva: Unplash.

Pohdi, miksi olet joutunut ylivelkatilanteeseen. Kirjoita selvitys velkaantumisen ja maksukyvyttömyyden syistä hakemuksessa kohtaan velkaantumisen taustatiedot. Voit liittää sen myös erillisenä asiakirjana muiden liitteiden kanssa. Kerro ainakin:

 • Mihin tarkoitukseen olet velat ottanut?
 • Milloin velat on otettu tai milloin laskuja on jäänyt rästiin?
 • Miten olit ajatellut velat maksavasi, kun ne otit?
 • Miksi et ole pystynyt velkoja maksamaan? Mitä muutoksia tuloissa, menoissa tai muissa olosuhteissasi on tapahtunut, jotka ovat voineet vaikuttaa maksukykyysi?

2. Selvitä velat.

Tämä on erittäin tärkeä työvaihe, jotta sinulle on mahdollista tehdä järkevä kokonaisratkaisu. Tarkista velkatiedot velkojilta, ulosotosta ja kaikista perintätoimistoista. Lähes aina velkoja on sekä ulosotossa että perintätoimistoilla. Velkojen selvittämisen jälkeen tiedät kokonaisvelkamääräsi. Opas velkojen selvittämiseen (pdf)

Mitään velkoja ei voi jättää ilmoittamatta! Muista siis, myös opintolainat, osamaksuvelat, laskurästit ja vakuudelliset velat.

3. Tarkista maksuvaran riittäminen ja arvioi, oletko valmis maksamaan velkojasi sen mukaisesti.

Kun sinulla on tiedossa velkamäärä sekä tulosi ja menosi, pystyt arvioimaan maksuvara- ja järjestelylainalaskurillamme, riittääkö maksuvarasi velkojesi järjestelyyn. Maksuvaralaskurista näet suuntaa antavasti, minkä verran sinun tulisi maksaa velkojasi jatkossa, mikäli sinulle myönnettäisiin Takuusäätiön takaus. Tässä vaiheessa kannattaa arvioida, oletko valmis maksamaan velkoja maksuvarasi mukaisesti. Tarkistamme aina maksuvaralaskelman perusteet hakemuksen liitteistä.

Takaushakemuksen täyttäminen vaatii huolellisuutta. Lisää vinkkejä hakemuksen täyttämiseen saat ohjevideoistamme. Kuvituskuva: Unplash.

4. Kirjaa kaikki tarvittavat tiedot hakemukseen.

Hakemuksen huolellinen täyttäminen on tärkeää, jotta saamme mahdollisimman oikean kuvan tilanteestasi. Kirjaa hakemukseen kaikki pyydetyt tiedot. Katso täyttöohjevideoista lisätietoja. Seuraavat hakemuksen kohdat vaativat erityistä tarkkuutta, joten ole tarkkana, jos ne koskevat sinun tilannettasi.

 • Puolison tiedot tarvitaan, vaikka hakisit takausta yksin. Arvioimme aina asiakkaan kokonaistalouden tilannetta.
 • Jos sinulla on alaikäisiä tai 2.asteella opiskelevia (alle 20v) lapsia, merkitse myös heidän tiedot, vaikka he eivät asuisikaan kanssasi samassa taloudessa.
 • Tulot ja menot. Kirjaa nettotulot ja saamasi tuet. Jos saat toimeentulotukea, älä merkitse sitä tuloksi, sillä sitä ei huomioida. Älä myöskään laita velkojen maksua tai ulosmittausta menoksi.
 • Velat tulee kirjata hakemukseen eriteltyinä. Jos sinulla on velkoja ulosotossa, kirjaa jokainen velka omanaan, älä pelkkää ulosoton yhteissummaa. Kun erittelet velat, sinun on myös itse helpompi nähdä, mitä velkoja maksat velkojalle ja mitkä velat ovat ulosotossa tai perinnässä.

5. Puolison tiedot ja hyväksyntä tietojen tallentamiseen.

Puolison on annettava lupa tietojensa tallentamiseen ja käsittelemiseen. Ilman puolison antamaa lupaa hakemus ei saavu Takuusäätiöön, emmekä voi käsitellä sitä. Kirjaa hakemuksen yhteystietoihin puolisosi voimassa oleva sähköpostiosoite, johon voimme lähettää linkin hakemuksen hyväksymiseksi. Hakemuksen hyväksyminen tapahtuu siten, että puoliso luo itselleen oman asiakastilin. Sen jälkeen hän kirjautuu verkkoasiointiin, pääsee tarkastelemaan hakemusta sekä hyväksymään sen pankkitunnuksilla.

Huom! Jos puoliso ei käy hyväksymässä hakemusta kolmen kuukauden sisällä hakemuksen teosta, hakemuksen tiedot poistuvat.


Toimimalla näiden vinkkien mukaan takaushakemuksesi täyttäminen onnistuu paremmin, eikä hakemustasi hylätä puutteellisten tietojen vuoksi. Myönteisen takauspäätöksen mahdollisuudet ovat paremmat, kun kuva taloudellisesta tilanteestasi on oikea. Jos sinulla tulee kysyttävää takauksen ehdoista, edellytyksistä tai hakemuksen täyttämiseen liittyvistä asioista, ota yhteyttä Takuusäätiön Velkalinjaan tai Kysy rahasta-chattiin.

Oliko sivusta sinulle hyötyä?