Millainen on rahasuhteesi?

Oletko joskus miettinyt, mistä rahaan liittyvät ajatuksesi, tunteesi ja käyttäytymismallisi ovat peräisin?

Suhtautuminen rahaan kehittyy lapsuudesta lähtien. Kun vanhemmat puhuvat rahasta, kuulemme, kuinka joku on rikas tai köyhä, ja oivallamme rahaan liittyviä arvoja. Myös raha-asioista vaikeneminen vaikuttaa meihin. Lapsuuden perheen lisäksi myös monet muut ihmiset ja elämäntapahtumamme muovaavat suhtautumistamme rahaan.

Rahatarina valaisee rahasuhdettasi

Rahatarina on tehtävä, joka johdattelee erilaisten kysymysten avulla pohtimaan rahaan liittyviä muistoja, tapahtumia ja tunteita. Se auttaa ymmärtämään esimerkiksi

 • omaa suhtautumista raha-asioihin
 • rahankäyttöä
 • rahaan liittyviä ajatusmalleja tai tunteita.

Rahatarina voi paljastaa asioita, joiden vaikutusta ei ole aiemmin edes tullut ajatelleeksi. Tässä voi olla myös alku muutokselle.

Rahatarina on henkilökohtainen asia, mutta tarinoiden jakaminen perheen tai ystäväpiirin kanssa voi olla antoisaa. Keskusteluissa saattaa paljastua uusia asioita tai näkökulmia. Ne voivat auttaa ymmärtämään myös toisten rahankäyttöä.

Näin teet oman rahatarinasi

Vastaile alla oleviin kysymyksiin. Voit muistella ja pohtia vain ajatuksissasi tai kirjoittaa asioita ylös.

Ensimmäiset kysymykset ovat rahankäytöstä ja seuraavat taloudellisista tilanteista.

1. Muistele lapsuudenperhettäsi ja muuta lähipiiriä rahan käyttäjänä

 • Millaisia rahankäytöntapoja tunnistat lähipiirissäsi?
 • Miten vanhempasi ja muut läheisesi käyttivät rahaa, kun olit lapsi?
 • Onko läheisissäsi esimerkiksi säästäväisiä vai tuhlailevia ihmisiä?
 • Mitä lähipiirin rahankäyttömalleja on siirtynyt myös sinulle?
 • Kuka on eniten vaikuttanut rahankäyttöösi?
 • Puhuttiinko lapsuudessasi rahasta? Kuka puhui ja missä tilanteissa?
 • Millainen rooli rahalla oli kasvatuksessasi?
 • Miten rahankäyttösi eroaa lähipiirin tavoista?

2. Muistele taloudellisia tilanteita lapsuudestasi lähtien

 • Millainen oli vanhempiesi taloudellinen tilanne lapsuudessasi, nuoruudessasi, jopa ennen syntymääsi?
 • Millaisia taloudellisia tilanteita sinulla on ollut kotoa lähdön ja itsenäistymisen jälkeen?
 • Missä aikajanan kohdissa taloudellinen tilanteesi on muuttunut parempaan tai huonompaan suuntaan?
 • Millaisia taloudellisia haaveita sinulla oli lapsuudessa tai nuoruudessa?
 • Miten ne ovat toteutuneet?

Vinkki: Piirrä paperille aikajana, johon voit sijoittaa tilanteita ja tapahtumia.

Oliko sivusta sinulle hyötyä?