Millainen on rahasuhteesi?

Oletko joskus miettinyt, mistä rahaan liittyvät ajatuksesi, tunteesi ja käyttäytymismallisi ovat peräisin?

Suhtautuminen rahaan kehittyy lapsuudesta lähtien. Kun vanhemmat puhuvat rahasta, oivallamme rahaan liittyviä arvoja. Esimerkiksi kun kuulemme, kuinka joku on rikas tai köyhä. Myös raha-asioista vaikeneminen vaikuttaa meihin.

Lapsuuden perheen lisäksi monet muutkin ihmiset, elämäntapahtumamme ja koko yhteiskunta muovaa suhtautumistamme rahaan.

Rahatarina valaisee rahasuhdettasi

Rahatarina on tehtävä, joka johdattelee erilaisten kysymysten avulla pohtimaan rahaan liittyviä muistoja, tapahtumia ja tunteita. Se auttaa ymmärtämään esimerkiksi

 • omaa suhtautumista raha-asioihin
 • rahankäyttöä
 • rahaan liittyviä ajatusmalleja tai tunteita.

Rahatarina voi paljastaa asioita, joiden vaikutusta ei ole aiemmin edes tullut ajatelleeksi. Tässä voi olla alku muutokselle.

Rahatarina on henkilökohtainen asia, mutta tarinoiden jakaminen perheen tai ystäväpiirin kanssa voi olla antoisaa. Keskusteluissa saattaa paljastua uusia asioita tai näkökulmia. Ne voivat auttaa ymmärtämään myös toisten rahankäyttöä.

Näin teet oman rahatarinasi

Vastaile alla oleviin kysymyksiin. Voit muistella ja pohtia vain ajatuksissasi tai kirjoittaa asioita ylös.

Ensimmäiset kysymykset ovat rahankäytöstä ja seuraavat taloudellisista tilanteista.

1. Muistele lapsuudenperhettäsi ja muuta lähipiiriä rahan käyttäjänä

 • Millaisia rahankäytöntapoja tunnistat lähipiirissäsi?
 • Miten vanhempasi ja muut läheisesi käyttivät rahaa, kun olit lapsi?
 • Onko läheisissäsi esimerkiksi säästäväisiä vai tuhlailevia ihmisiä?
 • Mitä lähipiirin rahankäyttömalleja on siirtynyt myös sinulle?
 • Kuka on eniten vaikuttanut rahankäyttöösi?
 • Puhuttiinko lapsuudessasi rahasta? Kuka puhui ja missä tilanteissa?
 • Millainen rooli rahalla oli kasvatuksessasi?
 • Miten rahankäyttösi eroaa lähipiirin tavoista?

2. Muistele taloudellisia tilanteita lapsuudestasi lähtien

Vinkki: Piirrä paperille aikajana, johon voit sijoittaa tilanteita ja tapahtumia.

 • Millainen oli vanhempiesi taloudellinen tilanne lapsuudessasi, nuoruudessasi, jopa ennen syntymääsi?
 • Millaisia taloudellisia haaveita sinulla oli lapsuudessa tai nuoruudessa? Miten haaveesi ovat toteutuneet?
 • Millaisia taloudellisia tilanteita sinulla on ollut kotoa lähdön ja itsenäistymisen jälkeen?
 • Missä aikajanan kohdissa taloudellinen tilanteesi on muuttunut parempaan tai huonompaan suuntaan?
 • Millaisia yhteiskunnallisia tapahtumia ja trendejä olet havainnut ympärilläsi ja onko niillä ollut vaikutusta sinuun? Esimerkiksi lama, nousukausi, korona-aika, inflaatio, rikastumis-, sijoitus- ja kulutustrendit, maksutapojen muutos tai luotontarjonta.

Oliko sivusta sinulle hyötyä?