10 ehdotusta ylivelkaantumisen ratkaisemiseksi

Taloudenhallinnan toimijat yhdistivät voimansa ja kokosivat korjauspaketin kuluttajien ylivelkaantumisongelman ratkaisemiseksi tulevaa hallitusohjelmaa silmällä pitäen. Kymmenen toimenpidekokonaisuuden lista sisältää konkreettisia parannusehdotuksia muun muassa velkajärjestelyn, perinnän ja ulosoton prosessien kehittämiseen. Diakonissalaitos, Kuluttajaliitto, Takuusäätiö ja Solidate muistuttavat, että velkaongelman selättämiseksi tarvitaan nyt aktiivisia tekoja ja ennakkoluulottomia, rohkeita ratkaisuja.

Lähes 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä ja lisäksi yli 500 000 eri henkilöä on vuosittain ulosoton piirissä. Näiden ihmisten lisäksi velkaongelmat koskettavat velallisen perheitä ja lähipiiriä. Inhimillisen hinnan lisäksi tämä tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Syrjäytyminen, työkyvyn heikentyminen ja sosiaalisten haittojen hoitaminen synnyttävät kustannuksia. Työnantajat menettävät tuottavia työvuosia ja verotettavaa tuloa ei synny.

Diakonissalaitos, Kuluttajaliitto, Takuusäätiö ja Solidate ovat käyneet aktiivista vuoropuhelua tutkijoiden, päättäjien sekä ylivelkaantuneiden kokemusasiantuntijoiden kanssa. Autamme myös päivittäin ylivelkaantuneita. Julkaistut kymmenen toimenpidettä pohjautuvat näihin keskusteluihin sekä omassa työssämme esiin nousseisiin kokemuksiin.

Nyt on hyvä hetki varmistaa, että tulevassa hallitusohjelmassa ylivelkaantumisen ennaltaehkäiseminen ja velkaongelmien ratkaiseminen saavat tarvitsemansa painoarvon. Muun muassa seuraavat esimerkit on mielestämme perusteltua huomioida. Lue koko kymmenen kohdan toimenpidelista (pdf-tiedosto avautuu uuteen ikkunaan).

Positiivinen luottotietorekisteri tulee – laitetaan se palvelemaan velallisia

Tuleva positiivinen luottotietorekisteri on syytä nähdä myös työkaluna, joka palvelee kaikkia velallisia. Näkymä omiin velkoihin auttaisi myös heitä, joilla velkojen hoitamisen kanssa ongelmia ei ole.

Käyttökelpoinen ja helposti hyödynnettävä luottotietorekisteri voisi olla polku oman ongelman havaitsemiseen ja avun hakemiseen ylivelkaantumisriskissä olevalle tai jo liiallisten velkojen kanssa kamppailevalle. Nykyään apua haetaan usein aivan liian myöhään.

Perintää ja ulosottoa kehitettävä määrätietoisesti

Perinnän ja ulosoton toimenpiteissä tulisi aina ensisijaisesti selvittää velallisen todellinen maksukyky. Ellei maksukyky velkojen hoitamiseen riitä, velallinen tulee ohjata velkajärjestelyyn.

Myös velkajärjestelyprosessia tulee sujuvoittaa kohdennetuilla panostuksilla tuomioistuimille. Velkajärjestelyjen määrää on lisättävä. Piilevä velkajärjestelyn tarve on suurta.

Ulosoton tavoitteeksi tulee asettaa velallisen auttaminen pois ulosotosta. Velallisen kulut on aina minimoitava. Mittarit ja kannusteet tulee sitoa näihin tavoitteisiin, ei perinnän euromääräiseen tulokseen. Näin toimien myös euromääräinen perintätulos on todennäköisesti paras mahdollinen.

Julkista rahoitusta toiminnan kehittämiseen: ylivelkaantumisen vähentäminen on tuottava sijoitus

Tällä hetkellä julkinen rahoitus on keskittynyt ylläpitämään nykyisiä palveluita. Velkaongelman ratkaisu edellyttää myös rahoitusta toiminnan kehittämiseen.

Rahoitukseen pitää tuoda mukaan valtion yritysrahoitus- ja kehitysorganisaatiot, kuten Business Finland, Suomen Teollisuussijoitus, Finnvera ja Ilmastorahasto. Kehittämällä uusia rahoitus- ja palvelumalleja voimme lisätä palveluiden tarjontaa sekä tiivistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä.

Diakonissalaitos
Kuluttajaliitto
Solidate
Takuusäätiö