Takuusäätiölle Ekokompassi-sertifikaatti

Olemme sitoutuneet säästämään luonnon resursseja ja lisäämään positiivisia vaikutuksia ympäristöön. Osoituksena siitä Takuusäätiölle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti.

Ekokompassi on käytännönläheinen organisaatioiden ympäristöasioiden hallintaan ja johtamiseen tehty työkalu ja sen omistaa Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ekokompassi-prosessissa Takuusäätiölle rakennettiin asiantuntijan tuella ympäristöohjelma. Ohjelma sisältää konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi sekä positiivisten ympäristövaikutusten lisäämiseksi Takuusäätiön toimintaympäristössä.

Takuusäätiön ympäristöohjelman keskeisimmät teemat ovat:

  • hankinnat
  • henkilökunnan liikkuminen
  • viestintä
  • vaikuttaminen

Hankintojen osalta vältämme turhaa luonnonvarojen kulutusta sekä pyrimme mahdollisimman ympäristöystävällisiin ja kestäviin valintoihin kaikessa toiminnassamme. Liikkumisen osalta tarkennamme omia ohjeitamme työmatkoista ja -matkustamisesta sekä selvitämme, miten voimme tukea työntekijöidemme liikkumista.

Sosiaalialan järjestötoimijana kehittäminen, viestintä ja vaikuttaminen ovat Takuusäätiön toiminnassa keskeisessä roolissa. Esimerkiksi Kestävät talouspolut -kehittämishankkeessa olemme yhdessä Marttaliiton sekä muiden toimijoiden kanssa nostaneet oikeudenmukaisen kestävyyssiirtymän teemoja julkiseen keskusteluun erityisesti haavoittuvissa tilanteissa olevien näkökulmasta sekä kehittäneet voimavaralähtöistä ja yhteisöllistä ekososiaalisen talousneuvonnan toimintamallia.

– Sitoudumme omassa toiminnassamme ja vaikuttamistyössämme edistämään yhteiskunnallista oikeudenmukaista ja hallittua ekologista siirtymää. Haluamme rohkaista myös muita sosiaali- ja terveysjärjestöjä ympäristötietoisuuteen. Ympäristöohjelmamme on myös linjassa STEAn kestävän kehityksen suositusten kanssa, toteaa Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A. Pantzar.

Osana Ekokompassin ympäristöohjelmaa Takuusäätiö on tehnyt alla olevan ympäristölupauksen, joka ohjaa kohti kestävämpää tulevaisuutta:

Tavoitteenamme on

  • huomioida ympäristönäkökulmat ja -vaikutukset toimintamme suunnittelussa sekä vähentää luonnonvarojen kulutusta omassa toiminnassamme.
  • vahvistaa työntekijöidemme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme ympäristötietoisuutta sekä kannustaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviin valintoihin.

Sitoudumme omassa toiminnassamme ja vaikuttamistyössämme edistämään oikeudenmukaista ja hallittua ekologista siirtymää. Toimintamme perustuu parhaaseen käytettävissä olevaan tieteelliseen tietoon.

Lisätietoja:
johtaja Minna Markkanen
minna.markkanen@takuusaatio.fi
puhelin 050 5996 305