Takuusäätiön takauksen saaneet kertovat kokemuksistaan: ”Helpotti, kun ei tarvinnut koko ajan venkslata maksujen kanssa.”

Kysyimme takauksen saaneilta asiakkailtamme, miten velkojen järjestely oli vaikuttanut heidän elämäänsä ja millaisena he kokivat järjestelylainan maksuohjelman.

Takuusäätiö myöntää takauksia järjestelylainoihin, joilla yhdistetään kaikki vakuudettomat lainat ja rästilaskut yhdeksi uudeksi pankkilainaksi. Saimme palautetta lähes 60 vastaajalta ja lähes kaikki olivat kokeneet takauksen hyödylliseksi oman taloustilanteen haltuunotossa. Noin 95 % vastaajista oli sitä mieltä, että velkojen järjestely oli parantanut heidän tilannettaan joko ’paljon’ tai ’erittäin paljon’. Yksi vastaajista ilmaisi asian näin:

Ilman [velkojen] järjestelyä olisi ollut aika mahdotonta selvitä veloista... Vaikka olin hyvässä palkkatyössä, palkka ei silti riittänyt kertyneisiin velkoihin.

Saadun palautteen perusteella velkojen järjestely helpotti asiakkaiden arjen taloudenhallintaa hyvin konkreettisilla tavoilla. Kuukausittaiset lainanhoito- ja korkokulut vähenivät monella, kun lainat voitiin yhdistää matalakorkoisella järjestelylainalla. Asiakkaiden ei tarvinnut enää tasapainotella usean luoton takaisinmaksun ja laskurästien kanssa, vaan maksaminen hoitui yhdellä suoraveloituksella kerran kuussa.

Useat vastaajat kokivat järjestelylainan myötä myös psyykkistä helpotusta. Pankkilainaa oli mielekkäämpää lyhentää kuin esimerkiksi ulosotossa olevia velkoja. Se, että oma tilanne ylipäätään alkoi järjestyä, helpotti oloa. Kuten yksi vastaajista mainitsi:

[Oli] selkeää, kun tiesi mitä jäi kuukausittain käyttöön rahaa lainan jälkeen. Mutta myös psykologisesti helpotti, kun ei tarvinnut koko ajan venkslata maksujen kanssa.
Mies on kietonut kätensä naisen hartioille. Molemmilla on kahvikupit käsissä. Moni koki helpotusta, kun oma tilanne selkiytyi velkojen järjestelyn jälkeen. Kuvituskuva: Pexels.

Talousongelmien luoma häpeä

Vastauksissa tuli myös esiin talousongelmiin liittyvät leimaantumisen tunteet. Yksi vastaajista esimerkiksi kuvaili sitä, kuinka yhteydenotto velkaneuvontaan ”otti koville”. Toinen mainitsi tunteneensa, että koska velkaongelmat olivat ”itse aiheutettuja”, oli avun hakeminen erityisen vaikeaa. Tällöin matalan kynnyksen, usein anonyymin, ja syyllistämättömän avun saaminen nousee tärkeäksi.

Avun pyytäminen on usein hankalaa, koska haluamme pärjätä itse. Samalla moniin ongelmiin liittyy vielä vahvat asenteet siitä, kuka ”ansaitsee” apua ja kuka ei, usein tiedostamattamme. Voimme kohdella itseämme kovemmin kuin toista ihmistä, jolla on sama ongelma. Unohdamme helposti myös sen, miten yhteiskunnallisilla tekijöillä voi olla osuutensa ongelmien syntymiseen. Nämä asiat voivat myös estää avun hakemisen ajoissa silloin, kun ongelmia voitaisiin vielä ennaltaehkäistä. Eräs vastaajista huomioikin, että olisi tärkeää lisätä ”avointa keskustelua raha-asioista, jotta ihmisiä voitaisiin auttaa aikaisessa vaiheessa.”

Takuusäätiö on pyrkinyt herättämään keskustelua velkaongelmista esimerkiksi Murra häpeä -kampanjallaan. Asiakkaiden palautetta lukiessa olikin erityisen rohkaisevaa ajatella, että kaikki vastaajat olivat osaltaan ottaneet ison askeleen ja päässeet yli mahdollisesta häpeän tunteesta. He etsivät apua tilanteeseensa ja löysivät ratkaisun, jonka avulla he saivat taloutensa hallintaan.