Puhutaan rahasta, hyödynnetään vertaisuutta

ADHD-liiton Virtuaaliheimo-hanke ja Takuusäätiön TalousTsemppari-toiminta järjestivät yhdessä Puhutaan rahasta -iltoja 16–29-vuotiaille adhd-oireisille nuorille. Keskustelut toteutettiin Discord-yhteisössä. ”Keskustelut toivat nuorille uutta näkökulmaa omaan rahankäyttöön ja antoivat myös potkua työstää omaa suhdetta rahaan”, kirjoittaa Marjo Hodju ADHD-liitosta.

ADHOODS on Virtuaaliheimo-hankkeen Discord-yhteisö 16–29-vuotiaille adhd-oireisille. Palvelimella jaetaan ajatuksia, kokemuksia ja tietoa adhd-oirekuvasta yhdessä vertaisten ja palvelimella toimivien ammattilaisten kanssa. Erilaiset teksti- ja puhekanavat mahdollistavat ajatusten ja arjen vinkkien jakamisen opiskeluun, työelämään ja arjenhallintaan liittyen.

Yksi adhd-oireisten arjenhallintaan vaikuttava asia on rahan käyttö ja taloudenhallinta, joka säännöllisesti herättää keskustelua palvelimella. Saimme iloksemme mahdollisuuden tutustua Takuusäätiön Taloustsempparitoimintaan ja tämän kohtaamisen myötä virisi ajatus yhteistyön käynnistämisestä. Yhteisen innovoinnin tuloksena syntyi ”Puhutaan rahasta”- illat, joita toteutimme ADHOODSissa kevään 2023 aikana neljä kertaa.

Mitä siellä sitten puhuttiin?

Hyvinkin ajankohtaisista asioista, kuten inflaation vaikutuksesta pienituloisten arkeen, omasta rahasuhteesta, ihanasta kamalasta asioinnista ja rahan vaikutuksesta ihmissuhteisiin. Vertaistuellinen keskustelu rahasta herätti erilaisia tunnekokemuksia, lapsuuden muistoja, varoituksen sanoja. Se herätti myös keskustelua erilaisista kokemuksista, miten saada rahat riittämään pienelläkin budjetilla. Tai miten puhua rahasta kavereiden kanssa, kun haluaisi mennä kavereiden kaa iltaa viettämään kivan tekemisen parissa. Ja siinä hetkessä itsellä ei ole ylimääräistä rahaa juuri tuollaiseen kuluttamiseen. Iltojen aikana jaettiin konkreettisia vinkkejä, tsempattiin ja kannustettiin toisiamme erilaisiin tilanteisiin liittyen, joissa joutuu tekemään valintoja rahan käytön suhteen.

Mitä illoista opittiin?

Rahaan ja taloudenhallintaan suhtaudutaan yksilöllisesti ja se herättää meissä hyvin erilaisia tunteita ja toimintatapoja. Joku rakastaa budjetointia ja saa siitä hallinnan tunteen rahan käyttöön. Joku taas hyötyy sovelluksista, joku taas hahmottaa rahan käytön maksamalla ostokset aina käteisellä. Kokeilemalla löytyvät itselle sopivat keinot taloudenhallintaan. Myös rahankäytön ja säästämisen suhteen itsetuntemus on avainasemassa. Mitkä ovat sinun kompastuskivesi? Tunnistaminen ja tiedostaminen ovat ensimmäisiä askelia kohti toimintaa!

Mitä palvelimen käyttäjät tykkäs näistä illoista?

He todellakin pitivät! Kävijöiden kokemus oli, että yhteiset keskustelut toivat uutta näkökulmaa omaan rahankäyttöön ja antoivat myös potkua työstää omaa suhdetta rahaan. Keskustelu rahasta koettiin myös koskettavana asiana ja luottamuksellinen ilmapiiri osallistujien kesken mahdollisti henkilökohtaisten kokemusten jakamisen. Merkityksellisenä koettiin myös tiedon saaminen kokemusten joukkoon.

Näiden yhteisten iltojen yksi tärkeä muistutus oli myös se, että viisaus löytyy vertaisuudesta. Ja tämän oivalluksen myötä on parasta se, että Puhutaan rahasta-illat jatkuvat myös ensi syksynä! Uskon, että syksy tuo mukanaan antoisia keskusteluja ja hienoja oivalluksia, miten ottaa raha-asiat haltuun.

P.S: ADHD-liiton kokemustoimija Minni Metso on kertonut omakohtaisia kokemuksia arjesta adhd:n kanssa: ”Arki adhd:n kanssa on kroonista hetkessä elämistä”

projektivastaava Marjo Hodju
Virtuaaliheimo-hanke/ADHD-liitto ry