Miksi meillä on asunnottomien yö?

"Asunnottomien yötä ei tarvitsisi viettää, mikäli kaikilla olisi asunto", kirjoittaa ASTA-hankkeen projektipäällikkö Maija Isaksson.

Kysyin Googlelta, miksi meillä on asunnottomien yö, ja sain siihen seuraavan vastauksen:
Asunnottomien yö -tapahtumalla halutaan muistuttaa, että asunto on perusoikeus ja että meillä kaikilla on oikeus omaan kotiin. (https://asunnottomienyo.fi/)

Suomessa oli vuoden 2020 marraskuussa 4 341 yksinelävää asunnotonta. Asunnottomien yötä ei tarvitsisi viettää, mikäli kaikilla olisi asunto. Syitä asunnottomuuteen on monia, ja yksi niistä on vaikeus pitää raha-asiat tasapainossa. Suuri osa asumisneuvojien työajasta kuluukin vuokranmaksun ja vuokravelkatilanteiden selvittelyyn.

Asumisneuvontaa on kehitetty yhdistämällä siihen talousneuvontaa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on rahoittanut kehittämistyötä, jota on tehty Takuusäätiön Asumistalousneuvonta hankkeessa (ASTA). Hanke on kestänyt pian neljä vuotta, ja sen aikana on tehty työtä paitsi asunnottomuuden ehkäisemiseksi niin myös monia havaintoja asunnottomuudesta ja sen uhkasta.

Suomessa ei ole vielä tarpeeksi asumisneuvontaa ja sitä ei ole riittävän helposti saatavilla.

Suomessa asunnottomuus on ollut laskussa, mutta edelleen asunnottomuutta voisi vähentää, jos meillä olisi riittävä määrä kohtuuhintaisia asuntoja. Mikäli pääkaupunkiseudulla asuminen ei olisin niin kallista, riittäisi elämiseen enemmän pelivaraa eikä rahatilanne kiristyisi asumiskulujen vuoksi.

Suomessa ei ole vielä tarpeeksi asumisneuvontaa ja sitä ei ole riittävän helposti saatavilla. Koska asunnottomuuteen ja sen uhkaan liittyy usein häpeää, estää se avun hakemisen. Tämän vuoksi asumisneuvonnan täytyy olla lähellä asukkaita, kuten julkisissa tiloissa tai palvelutoreilla sekä somessa. ASTA-hankkeen yksi vahvuus onkin ollut tällaiset uudet kokeilut, joiden avulla vuokra-asukkaita on tavoitettu helpommin.

Osa ihmisistä tarvitsee vahvaa tukea ja rinnalla kulkijaa sekä ylipäätään empaattista kohtaamista.

Lisäksi ASTA-hankkeen aikana on kiinnitetty huomiota siihen, että osa ihmisistä tarvitsee vahvaa tukea ja rinnalla kulkijaa sekä ylipäätään empaattista kohtaamista. Asumisen ammattilaiset painottavat usein myös sitä, että asiakkaille tulee luoda toivoa tulevaisuuteen. ASTAn sloganiksi onkin muodostunut se, että ”aina voi tehdä jotain”.

Kun ASTA-hankkeen asumisneuvojat kokoontuivat yhteen, visioitiin tulevaisuuspajassa hyvää tulevaisuutta. Seuraavat asiat nousivat tulevaisuusajattelussa esiin.

  • Vuokrataso olisi realistinen.
  • Asumiseen liittyviin pulmiin olisi helposti saatavilla apua.
  • Naapurisopu ei järkkyisi esimerkiksi rasismin vuoksi.
  • Ihmisillä olisi riittävästi tietoa etuuksista.
  • Ihmiset pystyisivät huolehtimaan itse etuuksien hakemisesta.
  • Yllättäviin tilanteisiin varautuminen taloudellisesti olisi jokaisen arkipäivää.

Ja yksi toive ylitse muiden tietysti on, että asunnottomuutta ei tulevaisuudessa ole. Myös meillä ammattilaisilla on unelmia ja toiveita tulevaisuuden suhteen. Tänä vuonna vietämme kuitenkin asunnottomien yötä, koska se on samalla tapa nostaa asunnottomuuteen liittyviä teemoja ja ihmisten tarinoita esille.

Ehkä jonain päivänä joku vielä kysyy Googlelta, mikä on asunnottomien yö ja miksi sitä on joskus vietetty.

Maija Isaksson
Projektipäällikkö
ASTA-hanke
Takuusäätiö