Siirry sisältöön Siirry etusivulle

Raha-asiat näkyvät myös työpaikoilla

Taloushuolet aiheuttavat unettomia öitä ja vaikuttavat työssäjaksamiseen ja keskittymiskykyyn. Useat tutkimukset osoittavat talousvaikeuksilla olevan selkeä yhteys mielenterveyteen. Osalla taloushuolet johtavat uupumukseen ja sairauspoissaoloihin työstä, ääritapauksissa myös irtisanoutumiseen.

Rahahuolet ovat yleisiä, ja usein seurausta tavallisista elämänmuutoksista tai yllättävistä tilanteista, esimerkiksi sairastumisesta tai parisuhde-erosta. Muutokset elämässä heijastuvat yleensä aina myös rahaan. Hyvällä talousosaamisella on mahdollisuus ennaltaehkäistä tai ainakin lieventää rahaan liittyviä huolia. On myös tärkeää tietää, että velkaongelmiin on saatavilla neuvoja ja ratkaisuja.

Taloudelliset vaikeudet heijastuvat siihen, miten ihminen ylipäätään voi. Silloin ne näkyvät myös työpanoksessa. - Satu Niemelä, vastuullisuusjohtaja Tradeka

Talousvaikeuksissa olevilla on tutkitusti suurempi riski sairastua mielenterveyden häiriöihin – ja toisin päin. Mielenterveyssyistä työelämän ulkopuolelle ajautuu vuosittain suuri joukko nuoriakin työntekijöitä, ja trendi on kasvava. Vuonna 2023 ennätysmäärä, yli 100 000 suomalaista, oli pitkällä sairaslomalla mielenterveysongelmista johtuen. Ne ovat myös tällä hetkellä toiseksi yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy.

Kotitalouksien velkaantuminen on iso ilmiö

Suomalaisten kotitalouksien velkaantuminen on ollut huolen aiheena jo vuosia.  Korkeakorkoista vakuudetonta lainaa saa helposti ja nopeasti. Velkaantuminen on merkittävä riski kotitalouksille ja niiden velkaongelmat heijastuvat myös koko yhteiskuntaan.  

Yli 350 000 suomalaista on menettänyt luottotietonsa ja puolen miljoonan ihmisen velat ovat vuosittain ulosotossa. Lisäksi isolla joukolla suomalaisia ei ole juuri lainkaan säästöjä, joten talous on jatkuvasti “veitsenterällä”. Näissä tilanteissa äkilliset muutokset tuloissa ja/tai menoissa saattavat sysätä liikkeelle velkakierteen.

Viime vuosina kotitaloudet ovat kohdanneet monia ennalta-arvaamattomia tapahtumia, joilla on ollut merkittäviä vaikutuksia raha-asioihin. Korona-ajan seurauksena osalle suomalaisista jäi rahaa säästöön, mutta osa kohtasi tulojen yllättävän romahtamisen. Elinkustannusten ja korkojen nousu on kiristänyt monen kotitalouden tilannetta entisestään.

Kotitalouksien velkaantumisen kasvuun on pyritty puuttumaan useilla lainsäädäntömuutoksilla. Nykyisen hallituksen tavoitteena on vahvistaa aikuisten taloustaitoja osana työelämää ja työelämäpalveluja.

Raha-asiat pitää saada kuntoon, jotta pääsen takaisin tavalliseen elämään. Nyt elämäni on jatkuvaa tasapainoilua lainanlyhennysten kanssa, joka aiheuttaa suuren henkisen taakan. Mietin tätä jatkuvasti. Olen herännyt liian myöhään tähän ongelmaan.

 


 

Taloudellisten ongelmien vuoksi joudun tekemään kaikki pyhät ja viikonloput töitä. Tilanne on kestämätön. Haaveissani on, että saan jonain päivänä elää velatonta elämää.

 


 

Takaisin ylös