Rahahuolet uhkaavat jaksamista ja työkykyä

Takuusäätiö selvitti rahahuolien vaikutusta ihmisten jaksamiseen. Kyselyyn vastanneista lähes 70 prosenttia murehtii rahojensa riittämistä säännöllisesti. Rahahuolet heikentävät mielialaa ja rasittavat ihmissuhteita, jopa työkykyä.

Inflaatio, korkojen nousu ja muut talousshokit ovat rasittaneet suomalaisia muutaman vuoden ajan. Tämä näkyy Takuusäätiön huhtikuussa tekemässä kyselyssä, johon vastasi 522 henkilöä. Lähes joka toinen sanoi rahatilanteensa heikentyneen viimeisen 12 kuukauden aikana ja joka neljäs piti sitä tällä hetkellä huonona. Valtaosa vastaajista kantoi huolta rahojen riittämisestä kuukausittain, joka kolmas peräti päivittäin.

– Raha-asiat ovat kokonaisvaltaisesti kytköksissä ihmisten hyvinvointiin. Lähes kaikki vastaajat tunnistivat rahahuolien vaikutuksen mielialaan. He kokivat esimerkiksi ahdistusta, stressiä ja unettomuutta. Rahavaikeudet vaikuttavat kielteisesti varsinkin perhe-elämään, ihmissuhteisiin sekä terveyteen, kertoo Takuusäätiön talousasiantuntija Marika Haikola.

Valtaosa vastaajista oli työssäkäyviä. Noin joka viides tunnisti rahahuolien vaikutuksen myös työhönsä. Erityisesti tämä ilmeni keskittymiskyvyttömyytenä, mutta usein myös työn laadun, määrän tai työpaikan ihmissuhteiden heikkenemisenä. Osa vastaajista kertoi myös työpoissaolojen lisääntyneen rahahuolien vuoksi.

– Tehdään valtavasti töitä, koska halutaan maksaa velat pois. Tästä seuraa työuupumusta, poissaoloja ja sairaslomia. Velat voivat johtaa mielenterveyden häiriöihin tai päinvastoin. Kyse on vakavasta ilmiöstä, josta työnantajien tulisi olla huolissaan, kertoo Takuusäätiön sosiaalisten rahoituspalveluiden johtaja Minna Backman.

Takuusäätiö pelkää, että sosiaaliturvan leikkaukset heikentävät erityisesti osa-aikaisten ja pienituloisten työssäkäyvien jaksamista entisestään.

– Nämä työntekijät ovat heikoimmassa asemassa. Ne, jotka voivat jo nyt huonosti, tulevat voimaan vielä entistä huonommin. Näitä ihmisiä pitää auttaa nyt, ennen kuin he putoavat kokonaan työmarkkinoilta, Backman peräänkuuluttaa.

Työnantajat voivat olla avainasemassa taloustiedon välittämisessä

Raha-asioiden merkitystä ei vielä tunnisteta osana työhyvinvointia. Rahahuolet voivat olla juurisyitä mielenterveysongelmiin, vaikeuksiin suoriutua työtehtävistä ja sairauspoissaoloihin, jopa irtisanoutumiseen. Ihmiset hakevat usein tukea vasta siinä vaiheessa, kun talous on jo ongelmissa.

– Ihmisten tavoittaminen riittävän varhaisessa vaiheessa on avainasia talousongelmien ehkäisemiseksi. Työpaikoilta tavoitetaan valtaosa Suomen aikuisväestöstä, joten ne ovat hyvä paikka varhaisen tuen tarjoamiseen. Siitä, että työntekijöiden talousasiat ovat kunnossa on selkeää hyötyä työhyvinvoinnille ja myös työnantajille. Pidämme tärkeänä, että työnantajat lähtisivät laajoin joukoin talousosaamista edistävään työhön yhdessä kanssamme, sanoo Backman.

Kehittämistyön tuloksena Takuusäätiö on avannut työnantajille suunnatun Palkka haltuun-verkkosivun. Sivustolta työnantajat voivat katsoa ideoita siitä, miten taloudellista hyvinvointia voi edistää työpaikoilla. Tarkempaa tietoa siitä, miten työpaikat voivat lähteä tukemaan työntekijöittensä taloudellista hyvinvointia saa Takuusäätiöstä.

Lisätietoa

Minna Backman, johtaja Takuusäätiö
minna.backman[at]takuusaatio.fi

Aura Pylkkänen, johtaja Takuusäätiö
aura.pylkkanen[at]takuusaatio.fi

 

Kuvituskuva: Unsplash