Perintä on osa vaikean velkaantumisen torjumista

Perintä-sanalla on usein hieman negatiivinen kaiku ja monen voikin olla vaikea ajatella, että perintä ja siihen liittyvät toimenpiteet voisivat olla osa vaikean velkaantumisen torjumista. Perintä on kuitenkin äärimmäisen tärkeä osa-alue velkaongelman ratkaisussa, kirjoittaa Reetta Lehessaari Intrumista.

Julkaisimme keväällä Intrumin tekemän analyysin perintädatasta, jonka mukaan vaikeasti velkaantuneiden osuus kaikista velkaantuneista on kasvanut jatkuvasti vuodesta 2019 ja kaikkein suurinta kasvu on ollut nuorilla aikuisilla. Millä keinoin ongelmavelkaantumista voidaan torjua ja millainen rooli perinnällä on siinä?

Analyysimme osoittama kehityssuunta on huolestuttava ja moni suomalainen kotitalous on nyt isojen haasteiden edessä. Hintojen ja korkojen edelleen noustessa veloista on entistä vaikeampi päästä eroon. Velat kasaantuvat helposti yhä enemmän jo entuudestaan velkaantuneille henkilöille ja taloudellisesti kaikista heikoimmassa asemassa oleville iäkkäille ja nuorille aikuisille.

Talouskasvatus ja taloustiedon saatavuus on osa ratkaisua

Lainanotossa ei sinänsä ole mitään väärää. Se mahdollistaa paljon asioita, kuten vaikkapa opiskelun tai asunnon hankkimisen. Lainaa ottaessa tai luotolla maksaessa on kuitenkin varmistettava, että pystyy selviytymään takaisinmaksusta. Jotta voi arvioida omaa maksukykyään, on oltava käsitys omasta taloudellisesta tilanteesta. Tämä edellyttää vähintään talouden peruskäsitteiden ymmärrystä ja kykyä arvioida, kuinka yleinen taloustilanne, kuten korkojen ja hintojen nousu voi vaikuttaa omaan maksukykyyn. Talouskasvastus on siis yksi keino torjua velkaantumista. Me Intrumilla haluamme omalta osaltamme vahvistaa talousosaamista jakamalla tietoa ja rohkaista ihmisiä ottamaan ohjat oman taloutensa hallinnassa.

On myös muistettava, että velkaantuminen ei välttämättä johdu ihmisen itsensä tekemistä päätöksistä, vaan tilanteeseen voi ajautua syistä, joita on vaikeaa tai mahdotonta ennakoida. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen voi joutua esimerkiksi äkillisen sairastumisen, onnettomuuden, työttömyyden tai jonkin muun ison elämänmuutoksen seurauksena. Velkaantumisen syyt ja seuraukset ovat siis moninaisia ja siitä syystä myös velkaantumisen torjumiseen tarvitaan monenlaisia toimenpiteitä.

Miten perintä voi auttaa ehkäisemään ongelmavelkaantumista?

Perintä -sanalla on usein hieman negatiivinen kaiku ja monen voikin olla vaikea ajatella, että perintä ja siihen liittyvät toimenpiteet voisivat olla osa vaikean velkaantumisen torjumista. Perintä on kuitenkin äärimmäisen tärkeä osa-alue velkaongelman ratkaisussa. Perinnän toimenpiteet aloitetaan jo kauan ennen kuin tilanne on siinä vaiheessa, että maksamaton velka johtaa maksuhäiriömerkintään.

Maksumuistutus on perintäprosessin ensimmäinen askel ja yksi ensimmäisistä merkeistä, että oman talouden hallintaan kannattaa kiinnittää enemmän huomiota. Jos kyse ei ole pelkästä unohduksesta, vaan laskun maksuun ei sillä hetkellä ole mahdollisuutta, kannattaa ottaa heti yhteyttä laskun lähettäjään ja pyrkiä sopimaan eräpäivän siirrosta.

Muistutuslaskun saaminen voi auttaa havahtumaan oman talouden tilanteen tarkasteluun. Etenkin, jos muistutuslaskuja tulee usein, on hyvä pohtia, voiko itse vaikuttaa tilanteeseen omia kulutustottumuksia muuttamalla, velkoja järjestelemällä tai onko tarpeen etsiä tilanteeseen ulkopuolista apua ja neuvontaa.

Perinnän edetessäkin velkaantumiskierre on vielä mahdollista pysäyttää ja perinnän asiakaspalvelu on tärkeässä roolissa auttaessaan asiakasta löytämään ratkaisuja ja apua, jolla tilanteesta päästään pois. Maksuongelmia selvitettäessä on tärkeää, että tilanteessa ei haeta syyllistä, vaan keskitytään löytämään ratkaisuja kunkin asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen.

Moni saattaa pelästyä ja tuntea häpeän tunteita, jos postiluukusta kolahtaa perintäyhtiön kirje ja jopa kirjeen avaamista saatetaan pelätä ja pitkittää. Näin ei kannata toimia, vaan perintäkirje on hyvä avata nopeasti ja mikäli maksukyky ei mahdollista erääntyneen saatavan suorittamista kokonaisuudessaan, on perinnän asiakaspalvelu juuri oikea paikka tilanteen selvittämiseen ja ratkaisun löytämiseen.

Velkaa ei kannata harkitsemattomasti kuitata uudella velalla, vaan pyrkiä sopimaan omaan tilanteeseen sopiva maksusuunnitelma ja tässä perintä voi olla isona apuna. Vaikeissa tilanteissa asiantuntijamme osaavat myös ohjata oikeanlaisen avun äärelle.

Reetta Lehessaari
perintäpalvelujen osastopäällikkö
Intrum Oy

Oliko sivusta sinulle hyötyä?