Palvelukartta auttaa ratkomaan nuorten talous- ja velkatilanteita

Nuorten talous- ja velkatilanteiden ratkaisemisen näkökulmasta palvelujärjestelmä näyttäytyy monin paikoin monimutkaisena ja sekavana. Yhdessä nuoria kohtaavien ammattilaisten kanssa Takuusäätiö ja Nuorisoasuntoliitto (NAL) kehittivät palvelukartan, joka sisältää konkreettisia keinoja ja välineitä nuorten tukemiseen.

Nuorten talous- ja velkatilanteet ovat yksilöllisiä ja vaihtelevat elämäntilanteen mukaan. Usein nuoren talousvaikeuksiin liittyy myös monia muita haasteita asumisen, työllistymisen tai oman elämän suunnan etsimisen suhteen. Myös nuoren voimavarat, toimintakyky ja motivaatio vaihtelevat. Velkatilanne voi tuntua nuoresta kaoottiselta ja hallitsemattomalta, jolloin hänen on vaikea hahmottaa, mistä velkojen hoitaminen pitäisi edes aloittaa. Ongelmat kasautuvat herkästi ja syntyy toivottomuuden tunne – eikö nuoren olekaan mahdollista saada toivomaansa apua?

Nuoren kohtaavalle työntekijälle tilanne voi olla myös haastava. On huolta siitä, miten motivoida ja kannatella nuorta, kun velkatilanteen ratkaisut ovat jopa vuosien päässä. Ammattilaiset kokevat oman ammattitaitonsa ja omien vaikuttamismahdollisuuksiensa olevan rajallisia. Tilanteet voivat olla hyvinkin haastavia, eikä helppoja tai nopeita ratkaisuja ole tarjolla. Ammattilainenkin voi kokea tilanteessa toivottomuuden tunteita.

Nuorten talous- ja velkatilanteiden ratkaisemiseksi tarvitaan moniammatillista yhteistyötä

Nuoren tukemiseksi tarvitaan sektorirajat ylittävää moniammatillista verkostoyhteistyötä, jossa yhdessä kehitetään toimijoiden yhteistyötä ja rooleja nuorten tukemiseksi. Nuorten talous- ja velkatilanteiden selvittämisen ja ratkaisemisen näkökulmasta palvelujärjestelmä näyttäytyy monin paikoin monimutkaisena ja sekavana. Nuorelle voi syntyä kokemus, että palvelujärjestelmä ei auta – että nuoren pitäisi sopia oikeaan muottiin, jotta hän saisi apua velkojensa järjestelyyn.

Ammattilainen voi puolestaan olla epätietoinen siitä, kuka nuoren talous- ja velkatilanteesta ottaa kopin ja minne nuoren voi ohjata. Palveluohjaus mahdollistaa monialaisen yhteistyön, mutta siihen liittyy myös monia haasteita. Yksi käytännössä esille noussut haaste on se, mihin ohjata nuoret, joiden elämäntilanne on vakiintumaton ja taustalla on myös mielenterveys-, peli- tai päihdeongelmia. Millaista tukea ja apua nuori tällaisessa tilanteessa tarvitsee talous- ja velka-asioissa? Missä järjestyksessä kasautuneita ongelmia pitäisi lähteä ratkomaan? Näitä kysymyksiä Takuusäätiö ja Nuorisoasuntoliitto (NAL) halusivat pohtia yhdessä nuoria kohtaavien ammattilaisten kanssa. Lähdimme vastaamaan haasteisiin yhteiskehittämisen keinoin.

Yhdessä kehitetty palvelukartta nuorten neuvonnan ja ohjauksen tukena

Kutsuimme nuoria kohtaavia ammattilaisia yhteiseen työpajatyöskentelyyn. Kolmessa eri työpajassa paneuduimme nuorten talous- ja velkakysymyksiin sekä ammattilaisen että nuoren näkökulmasta. Syntyi laaja ja rikas aineisto, joka toi näkyville kipupisteiden lisäksi onnistumisia, mahdollisuuksia sekä hyviä käytäntöjä nuorten tukemiseksi.

Työpajatyöskentelyssä nousi esiin monia nuoren tilannetta edistäviä tekijöitä, kuten raha-asioiden luonteva puheeksi otto asiakastyön osana, taloustilanteen kartoitus, rinnalla kulkeminen, toivon luominen ja tukeminen realistisissa muutoksissa. Työskentelyn tuloksena syntyi ammattilaisille suunnattu palvelukartta tukemaan nuoren kohtaamista ja neuvontaa talous- ja velka-asioissa.

Palvelukartassa on kuvattu seitsemän eri vaiheen polkuna se, miten auttaa nuorta talous- ja velkatilanteessa. Jokaiseen vaiheeseen on liitetty konkreettisia keinoja ja välineitä nuoren kohtaamiseksi ja tukemiseksi. Lisäksi karttaan on eritelty asiantuntijatahot, joiden puoleen voi kääntyä talous- ja velkakysymyksissä. Siihen on myös liitetty erilaisia asiakastyöhön vaikuttavia taustatekijöitä. Tutustu palvelukarttaan.

Toivomme, että palvelukartasta on mahdollisimman monelle ammattilaiselle tukea puheeksi ottoon sekä nuorten neuvontaan ja ohjaukseen talous- ja velkakysymyksissä. Yksin ei tarvitse jäädä, myös ammattilainen voi kääntyä verkoston puoleen.

Takuusäätiö ja NAL jatkavat verkostotyötä nuorten talous- ja velkakysymyksissä myös ensi vuonna. Tervetuloa mukaan!

Tiedustelut
Minna Markkanen, Takuusäätiö, minna.markkanen(at)takuusaatio.fi
Samuli Liuskari, NAL, samuli.liuskari(at)nal.fi