Nuorten talousvaikeudet Sekasin-chatin näkökulmasta

Sekasin-chat on valtakunnallinen keskustelupalvelu nuorille ja nuorille aikuisille. Se tukee mielen hyvinvointia ja mielenterveyden ongelmista selviämistä. Vuonna 2020 yhteydenottoja chattiin tuli yhteensä yli 170 000, kesä-heinäkuussa 2021 yli 25 000. Valitettavasti vain osaan yhteydenotoista pystytään vastaamaan - tuen tarve näyttäisi olevan valtava ympäri vuoden vuodesta toiseen.

Yleisimpiä yhteydenoton syitä Sekasin-chatissa ovat paha olo, ihmissuhdeongelmat sekä itsetuhoisuus. Nuorten suurin tarve lähes kaikissa keskusteluissa on kuitenkin tulla kuulluksi, nähdyksi ja jopa pidetyksi. Empaattinen ja myötätuntoinen kohtaaminen on edellytys kaikelle auttamistyölle. Myös arjessa selviytymiseen liittyvät ongelmat ovat usein keskustelussa, ja tällöin talous tulee puheeksi noin kuudessa prosentissa keskustelujen syistä. Talouteen liittyvien keskustelujen yhteydenottaja on useimmiten 18–29-vuotias nainen.

Talousongelmat ovat usein yksi ongelma muiden joukossa

Talouteen liittyvien yhteydenottojen kirjo on moninainen ja usein talousongelmat ovat vain yksi ongelma muiden joukossa. Velkoihin ja taloudelliseen ahdinkoon liittyvät asiat lisäävät ja luovat toivottomuuden tunnetta yhteydenottajissa. Usein velat liittyvät erilaisiin riippuvuuksiin kuten päihteet, syöminen, pelaaminen. Myös suhteellisen pienet velat tuntuvat niin suurilta, että moni nuori kokee, ettei voi koskaan maksaa niitä takaisin.

Omat velat hävettävät monia niin paljon, että avun hakemisen kynnys on hyvin korkea. Kun velkaa on nuoren silmissä kertynyt paljon, koetaan että peli on menetetty, eikä laskuja enää avata ja elämää jatketaan yrittäen kieltää ongelma. Nämä toivottomuuden ja häpeän tunteet ovat joissakin tilanteissa johtaneet myös jopa itsetuhoisiin ajatuksiin.

Uhkapelaamiseen liittyvät talousongelmat näkyvät myös keskusteluissa. Joko omaan tai puolison rahapelaamiseen on menetetty talouden varoja merkittävissä määrin. Mahdollisesti saadut isot voitot on käytetty uudestaan pelaamiseen ja näin varat hupenevat kokonaan. Pelaamista varten saatetaan ottaa pikavippejä, menettää luottotiedot ja omien rahojen jälkeen pelata myös kumppanin rahat. Läheisiltä ei uskalleta pyytää apua, sillä onhan ongelma itseaiheutettu. Läheisten syyllistävä tai leimaava käytös voi olla omiaan syventämään ongelmaa ja estämään avun hakemista. Myötätuntoinen suhtautuminen on kriittisen tärkeää, jotta nuori uskaltautuu avun piiriin.

Rahattomuus kaventaa sosiaalista verkostona ja sysää avun ulkopuolelle

Sotketun talouden lisäksi keskusteluissa näyttäytyy köyhyys. Jotkin tarpeellisista palveluista, kuten terapia, on saavuttamattomissa sen kalleuden vuoksi. Myös osa lääkkeistä on kalliita, kotoa muuttaminen mahdotonta taloudellisen tilanteen takia. Samoin harrastusmahdollisuudet kapenevat köyhyyden vuoksi. Lisäksi nuoria harmittaa, etteivät voi tehdä kavereidensa kanssa asioita, jotka maksavat, sillä itsellä ei ole varaa. Leffassa käyminen, ulkona syöminen ja muut sinänsä tavalliset yhdessä tekemisen muodot jäävät väliin, sillä hävettää myöntää, ettei ole rahaa. Myös pelko leimatuksi tulemisesta tai määrittymisestä vain taloushuolien kautta kalvaa nuoria. Tällä on merkittävä vaikutus nuorten sosiaalisen verkoston kaventumiseen ja hyvinvointiin.

Monet nuoret eivät tiedä, minne kääntyä taloudellisten vaikeuksiensa kanssa. On äärimmäisen tärkeää, että tähän teemaan paneutuneet auttajat ovat saavutettavissa kynnyksettömästi, ymmärtävästi ja tuomitsematta nuorta hänen rohkaistuessa hakeutumaan apuun. Kiitos Takuusäätiön palveluiden, on paikka, jonne ohjata nuoria myös Sekasin-chatista.

Satu Raappana
Toiminnanjohtaja
Sekasin Kollektiivi

Sekasin Kollektiivi on lukuisten toimijoiden yhteenliittymä, jonka yhteinen missio on, ettei kukaan nuori jää pahan olonsa kanssa yksin. Tuemme nuoria verkossa eri tavoin, kehitämme jatkuvasti olemassa olevia tukimuotoja ja kokeilemme uusia. Kohtaamme nuoria Sekasin-chatissa, ryhmä-chatissa ja Discord yhteisössä. Toiminnassa on mukana sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan ammattilaisten lisäksi suuri joukko vapaaehtoistoimijoita. Sekasin Kollektiivin koordinaatiosta vastaa MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punainen Risti, Setlementtiliitto sekä SOS-Lapsikylä.

Artikkeli on alun perin julkaistu Murra häpeä – Takuusäätiön 30-vuotisjuhlajulkaisussa.