Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta

Oikeusministeriö on pyytänyt Takuusäätiöltä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta.

Takuusäätiö kannattaa esitystä.

Takuusäätiö on aiemmissa vaiheissa tuonut esille huolensa, että covid 19-epidemian vaikutukset
ulottuvat pitkälle ja osa niistä realisoituu viiveellä. On lopulta kaikkien etu, jos kansalaisten ja
yritysten taloudellista selviytymistä tuetaan ja nopeutetaan mahdollisuuksien mukaan.

Lue lausunto kokonaisuudessaan