Kuntoutussäätiö selvittää Poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen ja Ulosottolaitoksen asiakkaiden ohjaamista palveluihin

Oletko ollut Poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen tai Ulosottolaitoksen asiakkaana vuosien 2022–2023 aikana? Osallistu Kuntoutussäätiön toteuttamaan tutkimukseen.

Kuntoutussäätiö toteuttaa tutkimusta Poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen ja Ulosottolaitoksen asiakkaiden palveluihin ohjauksen toimivuudesta. Tutkimuksen rahoittaa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS). Hankkeen toteutuksessa kumppanina toimii Rikosuhripäivystys.

Voit halutessasi osallistua pelkkään kyselyyn tai pelkkään haastatteluun tai molempiin.

Vastaa kyselytutkimukseen.

Lisätietoa Poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen ja Ulosottolaitoksen asiakkaille suunnatun tutkimuksen sisällöistä ja toteutuksesta (pdf).

Tutkimushankkeen toteutusaika on 1.6.2023–30.6.2024. Poliisi, Rikosseuraamuslaitos ja Ulosottolaitos ovat viranomaistatahoja, joilla on lakisääteinen velvollisuus ohjata asiakkaitaan palveluihin. Palveluihin ohjaamisella tarkoitetaan keskusteluja tai muuta viestintää, jossa asiakasta ohjataan ottamaan yhteyttä tai osallistumaan esimerkiksi julkisen sektorin, järjestöjen tai yksityisen sektorin tarjoamiin erilaisiin tuki- tai neuvontapalveluihin. Tutkimuksen tarkoituksena on luoda laaja kuva Poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen ja Ulosottolaitoksen asiakkaiden palveluihin ohjaamisen tilanteesta, sekä tuottaa kehittämisehdotuksia ja esittää mahdollisia lainsäädännön kehittämistarpeita.

Kaikkea tutkimuksen aikana kerättävää tietoa käsitellään luottamuksellisesti. Aineiston näkevät ja sitä käsittelevät vain tutkijaryhmän jäsenet. Tutkijat ovat vaitiolovelvollisia ja sitoutuneet tutkimuseettisten sääntöjen ja ohjeiden noudattamiseen. Tutkimuksessa kerättyä tietoa käytetään vain Poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen ja Ulosottolaitoksen asiakkaiden ohjaaminen palveluihin -tutkimuksessa.

Lisätietoja kyselystä ja haastatteluista antaa tutkimushankkeen koordinaattori, Kuntoutussäätiön rahoitus- ja TKI-erityisasiantuntija, TtM, Annika Harsu (puh. 044 7813 115, annika.harsu[at]kuntoutussaatio.fi). Haastattelut toteutetaan etänä (puhelinsoitto tai Teams-yhteys), kyselyyn vastataan sähköisesti. Jos et pysty käyttämään yläpuolelta löytyvää osallistumislinkkiä, ole yhteydessä Annikaan.

Tutkimuksen vastuuhenkilönä toimii Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja, dosentti Riikka Shemeikka, puh. 044 781 3102, sähköposti: riikka.shemeikka[a]kuntoutussaatio.fi.

Muut tutkijaryhmään kuuluvat Kuntoutussäätiöstä rahoitus- ja TKI-päällikkö, VTM Erna Alitalo, Piia Pietilä, erikoispsykologi, PsL, Ari-Pekka Sihvonen, tutkija, VTM, M.Sc.in epidemiology, Jaana Kemppainen, hanketyöntekijä, sosionomi YAMK. Lisäksi Jaana Koivukangas, kehitysjohtaja sosionomi YAMK Rikosuhripäivystyksestä. Tutkijaryhmän jäsenillä ei ole sidonnaisuuksia.