Hiilijalanjälki ei ole mysteeri

Oman hiilijalanjäljen pienentäminen ei edellytä massiivisia investointeja tai siirtymistä askeettiseen elämäntapaan. Pienet arjen teot tekevät jo kokoisensa vaikutuksen ja niistä on helppo lähteä liikkeelle.

Arjen valinnoilla on merkitystä. Tämä lause lienee meille kaikille tuttu useammasta paikasta ja sitä kuulee tasaisin väliajoin. Marttojen talousneuvonnan yhtenä kulmakivenä on ajatus siitä, että kiinnittämällä huomiota päivittäisiin kulutusvalintoihin saa helposti aikaan myös omassa taloustilanteessa tuntuvaa säästöä. Harvemmin tulee miettineeksi, että nämä samat lompakkoa vähemmän kuormittavat valinnat voivat vähentää myös ympäristön kuormitusta.

Kun muutat omaa kulutustasi kohtuullisempaan suuntaan, tulet huomaamattasi myös pienentämään omaa hiilijalanjälkeäsi. Yleisesti voidaan sanoa, että mitä pienempi hiilijalanjälki, sen parempi ympäristön kannalta. Hiilijalanjälki voi näyttäytyä monelle mystisenä, tieteellisen kuuloisena terminä, jota on vaikea yhdistää omaan arkeen. Kun euromäärien ja hiilijalanjäljen suhde selkiytyy, auttaa se oman kulutuksen vaikutuksen ymmärtämistä. Yksinkertaistettuna voidaan siis todeta: Kun kiinnität huomiota siihen, miten paljon ja mitä kulutat, voit helposti vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeesi. Kiinnitä huomiota esimerkiksi seuraaviin asioihin.

Ruoka

Ruokaostosten vaikutus on tunnettu ja siitä on helppo lähteä liikkeelle sekä oman kulutuksen että oman hiiljalanjäljen muuttamisessa kohtuullisempaan suuntaan. Voit aloittaa suosimalla kotimaista ja erityisesti satokauden mukaisia tuotteita. Esimerkiksi vaihtamalla riisin ohraan tai perunaan kolme kertaa viikossa pienennät hiilijalanjälkeäsi useamman kymmenen henkilöautolla ajetun kilometrin verran. Esimerkiksi kauppojen mobiilisovellukset tarjoavat hyvää vertailutietoa siitä, millä tasolla oman kulutuksesi kotimaisuusaste on ja miten sitä voisit lisätä.

Moni meistä 1980-luvulla tai aiemmin lapsuutensa eläneistä muistaa vielä ajan, jolloin liharuoat olivat pelkästään viikonloppujen ruokalistoilla. Lihasta kokonaan luopumisella on huomattava vaikutus oman ruoankulutuksen hiilijalanjälkeen, mutta myös sen määrää vähentämällä voit vaikuttaa. Suosi arkena sesongin aineksista tehtyä ja lähellä tuotettua kasvispainotteista ruokaa, kuitenkin niin että ravintosuositukset täyttyvät.

Asuminen

Asuminen muodostaa merkittävän osan kotitalouksien menorakenteesta. Samoin sillä on merkittävä vaikutus kotitalouden hiilijalanjälkeen. Asumisen menoja pienentämällä pienentyy myös hiilijalanjälki. Kun kiinnität enemmän huomiota esimerkiksi asunnon lämmitykseen tai energiatehokkuuteen, saat hivutettua sekä kustannuksia että hiilijalanjälkeä alemmas. Tiiviisti asuminen ei ole kaikkien mieleen, mutta se on hukkaneliöiden keskellä asumista parempi vaihtoehto hiilijalanjäljen kannalta. Etenkin vuokralla asuvan on mahdollista pienentää omaa hiilijalanjälkeään, mutta ennakoimalla voi asumistaan muuttaa hiilineutraalimpaan suuntaan esimerkiksi eläköitymisen yhteydessä.

Liikenne

Liikkumisen muodolla on valtava merkitys siihen, millaiseksi sen hiilijalanjälki muodostuu. Oman auton käyttö muodostaa huomattavasti suuremman hiilijalanjäljen kuin julkisilla kulkuvälineillä liikkuminen tai hiilineutraalein vaihtoehto pyöräily. Kaupungissa tai taajaman läheisyydessä asuva voi pyrkiä kulkemaan edes osan matkoistaan auton sijasta pyörällä. Tästä kiittävät sekä lompakko, ympäristö että oma kunto.

Joka paikassa autosta luopuminen ei ole mahdollista eikä edes järkevää. Kuitenkin myös haja-asutusalueella on mahdollista vähentää autoilun hiilijalanjälkeä esimerkiksi suosimalla uusiutuvia polttoaineita hyödyntäviä autoja. Nykypäivän etäyhteydet myös vähentävät autolla matkustamisen tarvetta ja erilaiset kimppakyydit ovat varmasti vielä liian vähän hyödynnetty liikkumisen vaihtoehto.

Oman hiilijalanjäljen pienentäminen ei edellytä massiivisia investointeja tai siirtymistä askeettiseen elämäntapaan. Pienet arjen teot tekevät jo kokoisensa vaikutuksen ja niistä on helppo lähteä liikkeelle. Muutos tapahtuu pienin askelin ja ensimmäinen askel on usein vaikein. Haastankin sinut tarkastelemaan omaa kulutustasi, vertailemaan sitä kohtuullisen kulutuksen hiilijalanjälkilaskelmiin ja miettimään, millaisilla muutoksilla sinun olisi helpoin lähteä liikkeelle kohti pienempää hiilijalanjälkeä.