Eri lähtökohdista omaan elämään ja itsenäiseen rahankäyttöön

Nuorilla on erilaiset lähtökohdat raha-asioiden hoitamiseen. Moni nuori tarvitsee ulkopuolista apua ja tukea itsenäisen elämän ja rahankäytön opettelussa, kirjoittaa Minna Markkanen Takuusäätiöstä.

Lapsuutemme ja nuoruutemme kokemukset vaikuttavat asenteisiimme ja käyttäytymiseemme raha-asioissa. Rahankäyttömme ei tapahdu tyhjiössä, erillään muusta elämästä. Lähtökohdat eivät ole kaikille samat. Moni nuori tarvitsee ulkopuolista apua ja tukea itsenäisen elämän ja rahankäytön opettelussa.

Dokumentaristi Sami Kieksin Takuusäätiölle ohjaamassa minidokumentissa kolme nuorta aikuista kertoo ajatuksiaan rahasta sekä vaikeuksista oman talouden hallinnassa. Taustalta nousee esiin niin lapsuudenperheessä koettua niukkuutta, koulukiusaamista kuin traumaattisia kokemuksia. Nämä kokemukset kietoutuvat monin tavoin yhteen rahan – tai sen puutteen – kanssa.

Tommylla, Sennillä ja Dimitryllä on myös asiaa aikuisille. He kertovat, minkälaista apua ja tukea he olisivat tarvinneet solmuun menneissä raha-asioissa. Toivon, että dokumentti herättää meitä nuoria kohtaavia aikuisia pohtimaan palveluita ja talousneuvontaa nuoren elämäntilanteen ja erilaiset lähtökohdat huomioiden. Miten palvelujärjestelmämme kohtaa ja tavoittaa talousongelmissa olevat nuoret? Millainen neuvonta raha-asioissa auttaa nuorta ottamaan oman taloutensa haltuun?

Menneisyys ei onneksi määritä koko loppuelämän suuntaa. Moni nuori kamppailee kuitenkin liian pitkään talous- ja velkaongelmiensa kanssa yksin ennen kuin uskaltaa tunnustaa niitä edes itselleen, saati kenellekään ulkopuoliselle. Minidokumentti herätteleekin pohtimaan, miten voisimme nykyistä paremmin tunnistaa nuorten talousongelmat ja tarjota niihin apua ja tukea oikein ja oikea-aikaisesti. Tähän kysymykseen Tommylla, Sennillä ja Dimitryllä on vastauksia omien kokemustensa kautta. Kuulemalla heitä voimme myös toivottavasti tasoittaa muiden itsenäistyvien nuorten tietä ja tasata niitä eroja, jotka aiheutuvat nuorten erilaisista lähtökohdista. Ei jätetä nuoria yksin elämänvaiheessa, jossa vasta opetellaan omannäköistä elämää ja rahankäyttöä.

Minna Markkanen
kehittämispäällikkö
Takuusäätiö