Murra häpeä – Ville

Villen aikuisuutta värittivät köyhyys, velkaantuminen ja huono-osaisuus. Jatkuvassa niukkuudessa elämisellä oli omat sosiaaliset, taloudelliset ja inhimilliset vaikutuksensa Villen elämään.

Video on osa Takuusäätiön Murra häpeä -kampanjaa. Katso myös kampanjasivut osoitteessa: www.takuusaatio.fi/murrahapea