Zekki-testi kannustaa nuoria pohtimaan omaa hyvinvointiaan

Helppokäyttöinen ja maksuton Zekki ohjaa nuoret lisätiedon ja matalan kynnyksen palvelujen äärelle. Työkalu muistuttaa omasta hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeydestä ja siitä, miten tärkeää on kysyä itseltään ja toisilta, miten sinulla menee juuri nyt.

Uusi nuorille suunnattu itsearviotyökalu Zekki kannustaa pohtimaan omaa hyvinvointia ja ohjaa matalan kynnyksen palveluihin. Zekki on tarkoitettu 15–25-vuotiaille nuorille sekä nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten työkaluksi.

Verkossa oleva työkalu on helppokäyttöinen ja sen avulla pystyy tekemään elämää laajasti kartoittavan itsearvion muutamassa minuutissa. Vastaamalla 10 kysymykseen nuori saa yhteenvedon, joka auttaa pohtimaan omaa elämää ja tulevaisuutta. Lisäksi tarjolla on lisätietoa sekä vinkkejä omaan elämäntilanteeseen sopivista palveluista.

‒ Zekki kokoaa yhteen järjestöjen ja kuntien tarjoamat nuorille suunnatut tukipalvelut. Palveluita tarjotaan yhdessä paikassa ja juuri nuoren omaan tilanteeseen kohdentaen, projektipäällikkö Reija Paananen Diakonia-ammattikorkeakoulusta sanoo.

Zekki perustuu 3X10D®-elämäntilannemittariin, tutkimuksiin ja asiantuntijatietoon. Zekin ovat kehittäneet yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diakonissalaitoksen Vamos, Ehyt, HelsinkiMissio, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Marttaliitto, Mieli, Nuorisoasuntoliitto, Nuorten Ystävät, Pelastakaa Lapset, Takuusäätiö, Väestöliitto ja Yeesi.

‒ Zekin kehittämistyössä on kiteytynyt upealla tavalla yhteiskehittämisen ajatus: ammattilaisten yhteen hiileen puhaltaminen parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi, Paananen tiivistää.

Palvelut tarjolle helposti ja oikea-aikaisesti

Zekki pohjautuu nuorilähtöiseen ajatteluun ja palvelumuotoiluun. Aiemman tiedon valossa palvelujärjestelmä näyttäytyy nuorille sekavana ja pirstaleisena eikä tukimahdollisuuksista tiedetä riittävästi.

Nuorilähtöisissä palveluissa tukea tulisi tarjota aktiivisemmin. Se tulisi saada käyttöön helposti, oikea-aikaisesti ja siellä missä nuoret ovat asuinpaikasta riippumatta. Nuorten tulisi myös itse hahmottaa elämäntilanteensa haasteita, jotta he voivat hakea niihin apua.

Järjestöt tarjoavat palveluja, joilla voidaan tarttua nuorten haasteisiin ennen kuin ne ovat kasvaneet liian suuriksi. Zekki pyrkii lisäämään nuorten ja ammattilaisten tietoa näistä palveluista.

Ensimmäisessä vaiheessa Zekki suosittelee valtakunnallisia palveluja, joita voi hyödyntää asuinpaikasta riippumatta sekä Oulun alueella myös paikallisia lähipalveluja. Jatkossa paikallisia palveluja lisätään myös muilla alueille Oulun pilottikokeilussa saatujen kokemusten pohjalta.

Lisätiedot:

projektipäällikkö Reija Paananen, Diak, p. 040 508 4294, reija.paananen@diak.fi

www.zekki.fi