Vahva halu auttaa asiakasta ja lainan logiikka eivät aina kohtaa

Lainan logiikan ja luottokelpoisuuden ymmärtäminen ei ole aina helppoa asiakkaalle eikä välttämättä asiakkaan rinnalla kulkevalle ammattilaisellekaan. Tämä on ymmärrettävää, sillä rahan tarpeen taustalla on usein akuutti hätä, kirjoittaa Takuusäätiön talousasiantuntija Virpi Muilu.

Ajatusta lainan logiikasta voi sumentaa se, että asiakkaalla on kiire saada rahaa ja ammattilaisella puolestaan vahva halu auttaa ja löytää nopeasti ratkaisu. Silti pitäisi aina miettiä, saadaanko lainalla kestävä ratkaisu ja pystyykö asiakas todellisuudessa maksamaan lainan takaisin.

Puhu rahasta ja maksukyvystä

Järjestöissä, seurakunnissa ja muissa sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa toimivat ammattilaiset ja vapaaehtoiset kohtaavat erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Kun asiakas hakee taloudellista apua, ammattilaisen on tärkeää puhua rohkeasti raha-asioista ja pohtia taloudellista tilannetta yhdessä asiakkaan kanssa. Näin voidaan edistää taloustaitoja ja ehkäistä velkakierteitä.

Asiakkaan tilanteen taustalla voi olla jokin yllättävä tapahtuma, kuten työttömyys, oma tai läheisen sairastuminen tai perhetilanteen muutokset. Monet sinnittelevät pienillä tuloilla, jolloin yllättävä meno voi horjuttaa talouden tasapainoa. Myös erilaiset rakenteelliset tekijät, kuten asumisen kalleus tai kulutuskeskeinen kulttuuri tuottavat ja ylläpitävät talousongelmia. Nämä seikat myös määrittelevät, millaista ratkaisua tilanteelle on mahdollista lähteä hakemaan, jotta saadaan aikaan kestäviä ratkaisuja.

Ilmaista lainaa ei ole olemassa ja laina korkoineen on aina maksettava takaisin ennemmin tai myöhemmin.

Mikäli rahahuolet tai rahan tarve on tilapäistä, voi ratkaisuvaihtoehto löytyä lainasta. Lainan ottaminen ei ole välttämättä huono asia. Lainoja on erilaisia ja tästäkin on hyvä keskustella asiakkaan kanssa. Ilmaista lainaa ei ole olemassa ja laina korkoineen on aina maksettava takaisin ennemmin tai myöhemmin. Pidempi maksuaika nostaa aina lainan kokonaishintaa.

Kun ratkaisuvaihtoehdoksi nostetaan laina, tulee keskusteluun nostaa myös maksukyky. Maksukyky tarkoittaa asiakkaan mahdollisuutta selviytyä lainan takaisinmaksusta.

Takuusäätiö myöntää lainaa pienituloisille, mutta maksukykyisille ihmisille

Takuusäätiön pienlaina on edullinen ja luotettava rahoitusvaihtoehto yllättäviin menoihin tai harkittuihin hankintoihin. Pienlaina on tarkoitettu pienituloisille ihmisille, jotka eivät saa kohtuuhintaista lainaa luottomarkkinoilta pienten tulojen tai maksuhäiriömerkinnän vuoksi. Lainan saaminen edellyttää aina riittävää maksukykyä.

Maksukykyä arvioidaan tulojen, menojen ja velkatilanteen perusteella. Tilannetta on tarkasteltava koko perheen osalta. Maksukykyä ei ole, jos tulot ovat jatkuvasti menoja pienemmät. Mikäli tuloina on toimeentulotuki, kertoo tämä tulojen riittämättömyydestä. Toimeentulotukea ei huomioida maksukykylaskelmassa tuloksi, sillä se on etuus, jota voi saada vain välttämättömiin perusmenoihin. Laina ei ole koskaan hyvä ratkaisu paikkaamaan arjen jatkuvaa tulovajetta.

Maksuhäiriömerkintä ei suoraan tarkoita huonoa taloudellista tilannetta.

Luottokelpoisuuteen vaikuttaa myös maksuhäiriömerkinnät. Maksuhäiriömerkintä ei suoraan tarkoita huonoa taloudellista tilannetta tai niin sanotusti huonoa asiakasta. Raha-asiat voivat olla kunnossa maksuhäiriömerkinnästä huolimatta, eikä merkintä ole välttämättä este pienlainan myöntämiselle. Jos vanhojakin lainoja on sen sijaan jäänyt maksamatta, ei uuden lainan myöntäminen ole tarkoituksenmukaista. Aina on katsottava tarkemmin maksuhäiriömerkintöjen taakse.

Tyypillisimmät syyt hylkäävälle pienlainapäätöksille on asiakkaan ylivelkatilanne tai riittämätön maksukyky

”Hain Takuusäätiön pienlainaa ja nyt te sanotte, etten voi saada sitä. Miksi? Sosiaalityöntekijäkin kehotti minua tätä hakemaan. Takuusäätiön nettisivuillakin sanotaan, että Takuusäätiön pienlaina on tarkoitettu pienituloisilla eikä maksuhäiriömerkintäkään ole este. Miksi te huijaatte ihmisiä! Kuka sitä lainaa sitten oikein voi saada?”

Yllä oleva sitaatti on asiakkaalta, joka sai kielteisen lainapäätöksen. Perusteluna oli hänen ylivelkatilanteensa, hänellä oli useita velkoja ulosotossa. Tulojen pienuuden takia tuloista ei ulosmitattu. Tämä on yksi tyypillinen tilanne, miksi lainaa ei voida myöntää. Ratkaisu ei löydy lainasta, jos asiakkaan tulot ovat hyvin pienet tai taustalla on jokin taloudenhallintaa heikentävä ja velkaannuttava tekijä.

Vaikka Takuusäätiön laina on perusteiltaan sosiaalista, kyseessä on kuitenkin laina, jota peritään takaisin, tarvittaessa myös ulosoton kautta. Sosiaalisuus pienlainassa tarkoittaa asiakkaan yksilöllistä ja tapauskohtaista kokonaistilanteen huomioon ottamista. Tähän liittyy vahvasti myös neuvonta ja ohjaus. Jos maksukykyä löytyy, mutta talous on ylivelkaantunut, voi velkojen eri järjestelykeinot nousta vaihtoehdoksi.

Tällaisessa tilanteessa me ammattilaiset voimme tuupata ja motivoida asiakasta muuttamaan tilannettaan ja ikään kuin auttaa saamaan asiakas luottokelpoiseksi. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä pienituloisuuteen ei voi aina vaikuttaa. Tarvitaan myös rakenteellisia muutoksia. Pienituloisellakin pitäisi olla oikeus kohtuuehtoiseen lainaan. Takuusäätiön lainoituksen tarkoitus on olla inhimillistä, reilua ja vastuullista.