Uusi ammattilaisille suunnattu verkkokurssi lisää ymmärrystä talousasioiden roolista osana rahapeliongelmaa

Rahapeliongelmaan liittyy usein talous- ja velkaongelmia, jotka voivat johtaa pitkäkestoisiin pelaajan ja hänen läheistensä kokemiin haittoihin. Talous- ja velkaongelmien selvittäminen tukee rahapeliongelmasta toipumisessa.

Takuusäätiö on yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Peliklinikan kanssa tuottanut Rahapeliongelma ja talous -verkkokurssin. Se on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään rahapeliongelman vuoksi talous- ja velkavaikeuksissa olevia tai heidän läheisiään. Verkkokurssi sopii myös alan opiskelijoille.

”Vaikka raha on merkittävä elementti rahapelaamisessa ja rahapelihaittojen kokemisessa, ei talousosaamisen potentiaalia ole rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen näkökulmasta vielä juurikaan hyödynnetty. Verkkokurssimme on yksi vastaus tähän Rahapelipoliittisessa ohjelmassa tunnistettuun tilanteeseen”, sanoo Takuusäätiön johtaja Minna Markkanen.

Verkkokurssi tarjoaa tietoa, rohkaisua, materiaaleja ja välineitä asiakastyön tueksi. Kurssin sisällöt ovat käytännönläheisiä ja kannustavat pohtimaan rahapeli- ja talousongelmia oman työn näkökulmasta. Äänessä ovat myös kokemusasiantuntijat.

Lisäksi kurssi haastaa pohtimaan omaa henkilökohtaista suhdetta rahaan. Omat henkilökohtaiset arvomme, asenteemme ja kokemuksemme ovat taustalla myös silloin, kun kohtaamme työssämme erilaisissa taloudellisissa tilanteissa olevia asiakkaita ja otamme raha-asiat heidän kanssaan puheeksi.

Verkkokurssin pilotointiin osallistui noin 30 ammattilaista. Yksi rahapelaajia asiakastyössään kohtaava ammattilainen tiiviisti kurssin hyödyt seuraavasti: ”Kurssi oli kattava kokonaisuus, jossa aihetta tarkasteltiin monenlaisista näkökulmista. Erityisesti pidin kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroista. Itse pidin hyvänä havaintona myös sitä, että oma käsitys rahasta ja rahankäytöstä saattaa vaikuttaa siihen, kuinka suhtaudumme asiakkaan talousongelmiin. Tärkeä huomio oli myös se, että pelaajan täytyy opetella rahan arvo ja järkevä rahankäyttö uudestaan, eikä se tapahdu hetkessä.”

Verkkokurssin keskustelut kannustavat osallistujia myös vertaisoppimiseen. Keskusteluissa on mahdollista jakaa kokemuksia ja syventää yhdessä ymmärrystä siitä, mikä on talous- ja velkakysymysten rooli rahapeliongelmassa.

Lisätietoja:
johtaja Minna Markkanen, Takuusäätiö, puhelin 050 5996 305, minna.markkanen[at]takuusaatio.fi
kehittämiskoordinaattori Maria Rumpunen, Takuusäätiö, maria.rumpunen[at]takuusaatio.fi
erikoissuunnittelija Heidi Ruohio, THL, heidi.ruohio[at]thl.fi
erikoissuunnittelija Päivi Auma-aho, Peliklinikka, paivi.auma-aho[at]hus.fi