Työpaikka voi edistää työntekijöiden hyvinvointia tarjoamalla apua rahahuoliin

Joka kolmas Tradeka-konsernin työntekijä kokee, että rahahuolet vaikeuttavat jaksamista työssä ja arjessa. Tradekan ja Takuusäätiön yhteistyöhanke tarjoaa apua Tradekan työntekijöiden rahahuoliin.

Lähes yhdeksällä kymmenestä kyselyyn vastanneista on rahahuolia ainakin ajoittain. Joka viides koki taloudellisen tilanteensa huonoksi. Nämä ilmenivät talouskyselystä, jonka Takuusäätiö teki Tradeka-konsernin työntekijöille.

Rahahuolista seuraa monenlaisia haittoja, jotka vaikeuttavat jaksamista työssä ja vapaalla. Joka viides kertoi unettomuudesta, suuttumuksen tunteista ja riidoista kumppanin kanssa.

Rahahuolistaan huolimatta työntekijät pyrkivät hoitamaan raha-asioitaan. Lähes kaikilla oli joko velkojen maksuun, säästämiseen tai sijoittamiseen liittyviä tavoitteita. Raha-asioista huolehtimista pidettiin erittäin tärkeänä arjen sujumisen kannalta. Sen merkitys lisääntyy erityisesti iän myötä.

Raha-asiat ovat osa kokonaisvaltaista työhyvinvointia

Kotitalouksien velkaantuminen on toistuvasti esillä julkisuudessa. Tradeka-konsernissa havahduttiin muutama vuosi sitten, että asia koskettaa myös heidän konserninsa työntekijöitä.
Tradeka-konserniin kuuluva ravintolatoimija Restel on suuri nuorten työllistäjä. HR-johtaja Marika Mäkelän mukaan Restelissä halutaan ottaa vastuuta työelämätaitojen opettamisessa nuorille:

“Restelissä huomasimme, että yhä useampaan pitkittyneeseen poissaoloon ja työkykyhaasteeseen liittyy kokonaisvaltainen hyvinvointi, johon kuuluu myös omaan talouteen liittyvät ongelmat. Monesti työntekijät eivät uskalla tai halua puhua rahahuolistaan ja tämä kasautuva paine näkyy negatiivisesti kaikessa tekemisessä. Meille oli luontevaa laajentaa vastuunkantoa kohti kokonaisvaltaisempaa työhyvinvointia ja alkaa tarjota tukea myös talousasioihin.”

Talous- ja velkaneuvontaa työsuhde-etuna

Tradeka-konsernin ja Takuusäätiön Palkka haltuun -yhteistyöhankeessa ryhdyttiin syksyllä 2019 selvittämään työnantajan keinoja tukea rahahuolien kanssa painivaa työntekijää. Tradeka tarjoaa työntekijöilleen Takuusäätiön hanketyöntekijöiden antaman talous- ja velkaneuvonnan. Lisäksi työntekijä voi saada henkilökuntaetuna edullista järjestelylainaa velkojen yhdistämiseksi, mikäli sillä voidaan ratkaista hänen velkaongelmansa.

Hankkeen perusteella velkajärjestelyille on tarvetta myös työpaikoilla. Takuusäätiön asiakkaiden kokemuksen mukaan takauksella on kauaskantoisia positiivia vaikutuksia, sillä velkojen järjestelyt ovat parantaneet elämänlaatua, ja motivaatio työn tekoon on lisääntynyt.

Rahavaikeuksista puhuminen on noloa

Tradeka-konsernin työntekijöiden vastaukset talouskyselyssä vahvistivat aiempaa tietoa siitä, että häpeä ja halu pärjätä itsenäisesti vaikeuttavat avun hakemista rahahuoliin.

Kynnys rahavaikeuksista puhumiseen on edelleen korkea, vaikka väylää neuvontaan helpotettaisiin. ”Moni hankkeen neuvontaan yhteyttä ottaneista kertoo miettineensä pitkään, uskaltaako laittaa viestiä”, kertoo Takuusäätiön asiantuntija Marjut Puputti. Siksi Palkka haltuun -hankkeessa pyritään vähentämään myös rahahuoliin liittyvää häpeää.

”Raha-asioiden neuvontaa on vietävä hyvin aktiivisesti ihmisten saataville. Samalla on lisättävä avointa ja ymmärtävää puhetta rahahuolista, jotta apua kehdataan hakea. Kokemuksemme perusteella työpaikka on tähän oivallinen paikka”, toteaa Puputti.

Lisätietoja antavat:
Satu Niemelä, vastuullisuusjohtaja, Osuuskunta Tradeka, puh. 040 561 6802, satu.niemela(at)tradeka.fi

Marjut Puputti, talousasiantuntija, Takuusäätiö, puh. (09) 6126 3425, marjut.puputti(at)takuusaatio.fi