Toimeentulovaikeudet kuormittavat lapsiperheitä – raha-asioiden puheeksi ottaminen voi vahvistaa vanhemman kykyä pärjätä arjessa

Tulojen pienuus vaikuttaa arjen suunnitteluun ja valintoihin vauvaperheissä. Ensi- ja turvakotien liiton Stressistä säätelyyn -hankkeen tekemässä Vauvapysäkki-kyselyssä 54 %:a vastaajista kertoi, että taloudellinen tilanne vaikuttaa omaan jaksamiseen.

Vauvan syntymä muuttaa perheen taloutta kaikissa perheissä. Vauvapysäkki-kyselyn vastaajista 78 %:a piti erittäin tärkeänä sitä, että vauvaperheille puhutaan omaan talouteen liittyvistä asioista.

”Talous ei ole muusta arjesta irrallinen asia, vaan siihen liittyy paljon erilaisia arvoja, asenteita, kokemuksia ja tunteita. Pahimmillaan nämä myös syventävät talousongelmia ja estävät perheitä kohtaavia ammattilaisia ottamasta taloushuolia puheeksi perheen kanssa”, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton projektipäällikkö Jonna Lehikoinen.

Toimeentulovaikeudet kuormittavat perheiden arkea ja vaikuttavat perheenjäsenten voimavaroihin ja toimintakykyyn. Perheen taloushuolet ovat yhteydessä vanhempien kokemaan huoleen omasta jaksamisesta, riittävyydestä ja taidoistaan lasten vanhempana. Myös parisuhdevaikeudet sekä masennus, ahdistus ja uupumus kietoutuvat talousvaikeuksiin. (THL Lapsiperheiden hyvinvointi- ja palvelut kysely).

Ammattilaiset tarvitsevat keinoja raha-asioiden puheeksi ottoon ja perheiden tukemiseen

Tutkimusten mukaan elämänmuutokset, kuten perheen perustaminen, ovat hyviä hetkiä motivoida ihmisiä raha-asioiden tarkasteluun ja myös käyttäytymisen muutoksiin. Tarjoamalla vanhemmalle apua ja tukea raha-asioiden käsittelyyn, voidaan torjua ylisukupolvisen huono-osaisuuden kierrettä sekä mahdollistaa lapselle riittävä perusturva ja -turvallisuus. Ammattilaiset tarvitsevat osaamista ja työkaluja, jotka auttavat käsittelemään perheen taloustilannetta vanhempien kanssa.

Takuusäätiö ja Ensi- ja turvakotien liitto ovat kehittäneet Raha-asiat puheeksi -verkkokurssin vauvaperheitä kohtaaville ammattilaisille ja opiskelijoille. Käytännönläheinen verkkokurssi tarjoa tietoa ja välineitä raha-asioiden käsittelyyn ja tukee ammattilaisen omaa asiakastyötä. Samalla verkkokurssi haastaa pohtimaan myös omaa henkilökohtaista suhdetta rahaan.

”Ammattilaisen omat arvot ja asenteet ovat taustalla myös silloin, kun työssä kohdataan ja puhutaan raha-asioista erilaisissa taloudellisissa tilanteissa olevien asiakkaiden kanssa. Verkkokurssilla on mahdollista jakaa anonyymisti omia kokemuksia sekä saada vertaistukea toisilta ammattilaisilta”, kertoo Takuusäätiön kehittämispäällikkö Minna Markkanen.

Verkkokurssi antaa valmiuksia kohtaamaan erilaisissa taloudellisissa tilanteissa olevia perheitä ja ottamaan raha-asiat heidän kanssaan puheeksi.

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Minna Markkanen, Takuusäätiö, puhelin 050 5996 305, minna.markkanen[at]takuusaatio.fi

Projektipäällikkö Jonna Lehikoinen, Ensi- ja turvakotien liitto, puhelin 045 7873 6903, jonna.lehikoinen[at]etkl.fi