Talouden ajankohtaispäivässä pohdittiin tulevaisuuden kestävää hyvinvointia

Takuusäätiön Talouden ajankohtaispäivä järjestettiin 14.12.2022. Päivän teemana oli taloudellinen hyvinvointi ja eriarvoisuus kestävyysmurroksessa.

Päivän tarkoituksena oli herättää keskustelua siitä, millaisia uusia merkityksiä ja sisältöjä eriarvoisuus, oikeudenmukaisuus, kotitalouksien taloudellinen hyvinvointi ja talousosaaminen saavat tulevaisuudessa, kun ilmastonmuutos ja luontokato haastavat totuttua arkeamme ja uhkaavat hyvinvointiamme.

Webinaarin aluksi kuultiin Sakari Kainulaisen puheenvuoro, joka käsitteli toimeentuloa ja koettua hyvinvointia. Esiin nousi muun muassa pitkittyneen köyhyyden ja niukkuuden noidankehä, joka kaventaa ihmisen toimintamahdollisuuksia monella tavalla.

Simo Rissasen alustus käsitteli puolestaan sitä, mistä oikeudenmukaisessa vihreässä siirtymässä on kyse, mikä on sen esteenä ja mitä se vaatii toteutuakseen. Ilmiö on monimutkainen ja ristiriitainen. Kestävyysmuutoksen tekeminen on hidasta, kallista ja aiheuttaa myös vastustusta. Tästä huolimatta muutos on sekä mahdollinen että välttämätön. Jokainen meistä voi olla muutoksen tekijä.

Kainulaisen ja Rissasen alustusten jälkeen paneelikeskustelussa syvennyttiin tulevaisuuden kestävään taloudelliseen hyvinvointiin. Aihetta lähestyttiin eri näkökulmista niin kansantalouden kuin yksilöllisten valintojen tasolta. Keskustelussa pureuduttiin muun muassa talousosaamiseen, sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen sekä taloussosiaalityöhön. Keskustelussa nousi esille etenkin resilienssin, luottamuksen ja yhteisöllisyyden merkitys kestävälle hyvinvoinnille. Systeemisiä ratkaisuja on etsittävä yhdessä monitieteellisellä ja -ammatillisella yhteistyöllä.

Yhteiskunnassa hyvinvointi ja huono-osaisuus ovat aina läsnä samanaikaisesti. Paratiisi on utopiaa. Tästä huolimatta emme saa antaa periksi, vaan tarvitsemme entistä enemmän toivoa, toimintaa ja yhteisöllisyyttä tulevaisuuden kestävän hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Kestävyysmurros tehdään yhdessä.