Takuusäätiön tavoitteet kevään 2023 eduskuntavaaleihin sekä hallitusohjelman muodostamiseen

Takuusäätiössä on asetettu kuusi ylätavoitetta eduskuntavaaleihin 2023 ja hallitusohjelman muodostamiseen. Tavoitteissa nousevat esiin reilu siirtymä kohti sosiaalisesti ja ilmastollisesti kestävää hyvinvointia, talousosaamisen vahvistaminen, talous- ja velkaongelmien ehkäisy ja ratkaiseminen sekä järjestöjen toimintakyvyn turvaaminen.

1. Kotitalouksien hyvinvointi on nähtävä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävien valintojen ja toiminnan kokonaisuutena

 • Kohtuullisempi kuluttaminen hyödyttää sekä maapallon kantokykyä että kotitalouksien taloudellista tasapainoa.
 • Valtion tulee mahdollistaa reilu siirtymä kohti sosiaalisesti ja ilmastollisesti kestävää
  hyvinvointia, huolehtien että toimenpiteet vähentävät sosiaalista eriarvoisuutta eivätkä lisää sitä.
 • Ihmistyön ammattilaisten mahdollisuuksia ja osaamista ottaa puheeksi talousasiat on
  vahvistettava, kestävän kuluttamisen mahdollistamiseksi tulevaisuudessa.

2. Kotitalouksien talousosaamista ja mahdollisuuksia oman talouden hallintaan on vahvistettava

 • Talousosaamisen kansallisen strategian toteuttamisedellytykset on turvattava siten, että yhteiskunnan eri toimijaosapuolet saadaan täysipainoisesti mukaan strategian toteuttamiseen.
 • Positiivisesta luottorekisteristä on tehtävä kuluttajien omaa talousosaamista ja toimintakykyä vahvistava apuväline.
 • Kuluttajalainsäädäntöä kehitettäessä on hyödynnettävä talousongelmia kokeneiden kokemuksia jo valmisteluvaiheessa. Koottava kuluttajalainsäädäntöä ennakoivasti arvioiva asiantuntijaryhmä.

3. Talous- ja velkaongelmissa oleville ihmisille on löydettävä nopeammin kohtuullisia ratkaisuja

 • Yhteiskunnan on otettava täysimääräisesti käyttöön eri toimijoiden mahdollisuudet tarjota apua ja järjestelyjä talous- ja velkaongelmatilainteisiin. Takuusäätiön velkajärjestelytoiminnan toimintaedellytykset turvattava pysyvällä valtion rahoitusjärjestelyllä nykyisen, määräaikaisen takauslimiitin sijaan.
 • Velkaongelmien ratkaisemiseksi on kehitettävä paremmin velallisten ja yhteiskunnan edut huomioiva velkasovintomalli, jossa taloudellinen riski jakautuu nykyistä tasaisemmin. Erityinen huomio kiinnitettävä nuoriin talous- ja velkaongelmissa oleviin, jotta velkaongelmakierteet kyetään katkaisemaan jo varhaisvaiheessa.

4. Talous- ja velkaongelmia koskevaa tietopohjaa on vahvistettava

 • Talous- ja velkaongelmia koskevaa tutkimusta on lisättävä merkittävästi hallituskaudella. Erityisinä kohteina tulee olla 1. Talous- ja velkaongelmissa olevien määrä, taustat ja ongelmien syyt sekä 2. Erilaisten velkajärjestelyratkaisujen saatavuus, toimivuus ja vaikuttavuus.

5. Kotitalouksien taloudellinen hyvinvointi ja talousongelmien ehkäisy edellyttää toimenpiteitä useilla yhteiskunnan toimintasektoreilla

 • Asunnottomuuden torjumiseksi on parannettava asumisneuvonnan saatavuutta. Talousneuvonta on limitettävä pysyväksi osaksi asumisneuvonnan ydinsisältöjä.
 • Hallituksen tulee varmistaa, että suomalaisen rahapelipolitiikan johtavana periaatteena ja rahapelijärjestelmän tavoitteena on mahdollisen järjestelmämuutoksen jälkeenkin pelihaittojen vähentäminen, korjaaminen ja ehkäiseminen.
 • Mielenterveydellä ja mielen hyvinvoinnilla on vahva korrelaatio taloudellisen hyvinvoinnin kanssa. Mielenterveysstrategian 2030 toimeenpanon osana vahvistetaan mielenterveyspalveluita erityisesti perustasolla ja toteutetaan yhdenvertainen hoitoon pääsy säätämällä laki terapiatakuusta.
 • Hyvinvointipalveluita kehitettäessä on varmistettava riippuvuuksien hoitopalveluiden saavutettavuus keinona vahvistaa yksilöiden ja kotitalouksien taloudellista toimintakykyä.

6. Järjestöjen toimintakyky ja -mahdollisuudet kansalaislähtöisen tuen ja avun tuottajana sekä ehkäisevän työn tekijänä on turvattava

 • Julkisten avustusten on mahdollistettava järjestöjen autonominen toiminta, tarkoituksenmukaiset toimintamahdollisuudet ja oma varainhankinta. Avustusten taso on turvattava, jotta järjestöt pystyvät tekemään kansalaisten omista lähtökohdista rakennettua toimintaa yhteiseksi hyväksi.


Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö. Ehkäisemme ja ratkaisemme kotitalouksien talous- ja velkaongelmia. Tarjoamme ihmisille palveluita, koulutamme ammattilaisia ja vapaaehtoisia sekä kehitämme ja vaikutamme. Olemme voittoa tavoittelematon ja palvelumme ovat maksuttomia.