Takaushakemusten ja nuorten aikuisten hakijoiden määrä kasvussa

Takuusäätiöstä on kuluvana vuonna heinäkuun loppuun mennessä haettu takauksia velkojen järjestelyyn lähes 30 prosenttia viime vuotta enemmän. Perinteisesti heinäkuu on hakemusrintamalla hiljainen, mutta tänä vuonna hakemusmäärä kasvoi yli 60 prosenttia.

Erityisesti nuorten aikuisten, alle 30-vuotiaiden, kiinnostus hakea omaan velkatilanteeseensa ratkaisua on kasvanut. Kuluvana vuonna nuorten aikuisten osuus takaushakijoista on kasvanut 58 prosentilla viime vuoteen verrattuna. Nuorilla aikuisilla velkaantumisen syy liittyy usein osaamattomuuteen raha-asioissa yleensä ja oman talouden hallinnan vaikeuksiin. Kuluttaminen koetaan helpoksi, mutta tulojen ja menojen tasapainoa ei seurata eikä raha-asioita suunnitella pidemmällä aikavälillä. Myös osto- ja peliriippuvuus on velkaannuttanut entistä useampaa nuorta hakijaa.

Takuusäätiöstä apua velkojensa järjestelyyn hakevat nuoret ovat pääosin työelämässä kiinni. Koska velkaongelmat kuormittavat, niillä on vaikutusta myös mielenterveyteen, jaksamiseen ja työkykyyn. Usein avun piiriin hakeutuminen estyy tietämättömyyden, leimaantumisen pelon tai häpeän takia. Jotta asian selvittely ei jäisi tiedonpuutteesta kiinni, tilanteeseen olisi hyvä havahtua myös työpaikoilla. Tietoa raha-asioiden hoitamisesta ja neuvontaa tarjoavista tahoista kannattaa pitää esillä vaikka työpaikan taukotiloissa tai sisäisissä viestintäkanavissa.

Lue myös Takuusäätiön ja Tradekan Palkka haltuun -yhteistyöhankkeesta, jossa viedään rahapuhetta työpaikoille. Yhtenä hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret, jotka ovat niin työuransa kuin itsenäisen elämän alkutaipaleella.