Selvitys järjestöjen varainhankinnan avustamisesta ja tukemisesta valtionavustustoiminnassa

Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa toimiva järjestötyöryhmä on selvittänyt, miten järjestöjen varainhankintaa voitaisiin avustaa ja tukea valtionavustustoiminnassa. Työryhmä on laatinut selvityksen, jossa tarkastellaan järjestöille myönnettäviin valtionavustuksiin liittyviä keinoja ja arvioidaan niiden vaikutuksia. Selvityksessä tarkastellaan myös järjestöjen autonomian turvaamista ja toimintaedellytysten varmistamista.

Selvitys perustuu työryhmän toteuttamaan analyysiin. Tiedonhankinnassa on käytetty erilaisia tiedonlähteitä ja aineistonkeruumenetelmiä, kuten työpajoja. Valtiovarainministeriö pyytää selvityksestä lausuntoja, jotka otetaan huomioon, kun työryhmä valmistelee päätelmiään ja viimeistelee selvitystään.

Selvitys on tarkoitus julkaista talven aikana ja sen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa valtionapuviranomaisten toimeenpanoa varten.

Takuusäätiön lausunnon aiheesta voit lukea lausuntopalvelusta.