Omaiset tukevat psyykkisesti sairastuneita läheisiään talousasioissa ja kokevat sen kuormittavana

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ja Takuusäätiö toteuttivat Omaisten taloushuolet -kyselyn omaisille, joiden läheisellä on psyykkinen sairaus. Valtaosa vastaajista koki sairastuneen läheisen raha-asiat kuormittavaksi.

FinFamin ja Takuusäätiön yhteisellä kyselyllä selvitettiin, miten sairastuneen läheisen raha-asiat vaikuttavat omaisen omaan talouteen ja jaksamiseen, sekä omaisten tuen tarpeita. Sähköiseen kyselyyn vastasi 69 mielenterveysomaista.

Lähes 90 prosenttia kyselyyn vastanneista omaisista kokee psyykkisesti sairastuneen läheisen raha-asioiden kuormittavan omaa elämää. Valtaosa kyselyyn vastanneista omaisista auttaa psyykkisesti sairastunutta läheistään talousasioissa. Omaiset tukevat ja neuvovat sairastunutta talousasioiden hoitamisessa ja auttavat läheistä taloudellisesti.

– Kyselytuloksista nousee vahvasti esiin se, että psyykkisesti sairastuneiden läheiset kantavat isoa vastuuta sairastuneiden läheisten talousasioista. Se kuormittaa omaisten omaa taloutta ja jaksamista, sanoo FinFamin toiminnanjohtaja Tiina Puranen.

Lähes 30 prosenttia vastaajista kertoo merkittävimmäksi kuormitustekijäksi sen, että sairastuneen taloudellinen auttaminen on heikentänyt omaa taloutta. Melkein joka kolmas vastaaja kertoi, että kuormittavinta on vaikeus asettaa omia rajoja taloudelliselle ja henkiselle auttamiselle.

– On luonnollista haluta auttaa rahavaikeuksissa olevaa läheistä. Auttamalla voi kuitenkin ajautua itse rahaongelmiin ja jaksamisen äärirajoille. Taloudellinen auttaminen ei myöskään aina ratkaise läheisen tilannetta. Joskus esimerkiksi edunvalvonta voi auttaa, toteaa Takuusäätiön asiantuntija Hanna Siltanen.

Omaisten työkykyä tuettava

Läheisen sairastamiseen ja siihen liittyvien taloudellisten huolten aiheuttama kuormitus on osalla vastaajista heikentänyt työkykyä ja työssä jaksamista. Työstä on saatettu joutua jäämään pitkille sairauslomille, mikä on vaikuttanut omaisen toimeentuloon. Myös toisessa kotitaloudessa asuvan läheisen taloudellinen auttaminen tai perheen ainoana työssäkäyvänä toimiminen näkyvät omaisten taloustilanteiden heikentymisenä.

– Kannustan pohtimaan myös omia auttamisen rajoja ja hakemaan tukea omaan jaksamiseen. Mikäli läheisen auttamisen vuoksi on itse maksuvaikeuksissa, rohkaisen ottamaan yhteyttä talous- ja velkaneuvontapalveluihin tilanteen selvittämiseksi, sanoo Siltanen.

– Työ on monelle mielenterveysomaiselle henkireikä: se antaa omaa aikaa ja muuta ajateltavaa. Panostaminen työkykyä ylläpitäviin toimiin vahvistaa jaksamista ja tuo säästöjä, kun sairausetuuksien käyttö vähenee ja työpanoksilla turvataan esimerkiksi tulevaisuuden palveluita ja eläkkeitä. Hyödyt ovat siten sekä taloudellisesti että inhimillisesti merkittäviä, päättää Puranen.


Tutustu Mielenterveysomaisten taloushuolet -raporttiin


Artikkelin kuvituskuva: Istock