Nuorten velkaongelmat näkyvät vahvasti Takuusäätiössä

Takuusäätiön neuvonnan asiakkaat velkaantuivat viime vuonna ennätyksellisen paljon osamaksuista, opintolainoista ja vuokrarästeistä. Näitä velkoja oli etenkin nuorilla ja he hakivat apua Takuusäätiöstä aiempaa enemmän.

Takuusäätiön Velkalinjalla ja chatissa neuvottiin viime vuonna kaikkiaan 7 500 maksuvaikeuksissa olevaa ihmistä, joista joka viides oli alle 30-vuotias. Nuoria neuvottuja oli ennätysmäärä, jopa kolmasosa edellisvuotta enemmän.

Nuorten osuus on lisääntynyt myös Takuusäätiöstä velkojen järjestelyä hakeneessa asiakaskunnassa. Noin joka kolmas hakija oli viime vuonna alle 30-vuotias. Heidän osuutensa on lisääntynyt kaikkiaan yli 30 prosenttia kahden viimeisen vuoden aikana.

Aiempaa useammalla Velkalinjan ja chatin yhteydenottajalla oli eri velkatyyppejä. Kulutusluottoja oli lähes yhtä paljon kuten aiempinakin vuosina, mutta niiden ohella oli yhä useammin osamaksuja, vuokrarästejä ja opintolainoja.

Osamaksut lisäävät ylivelkaantumisriskiä

Eniten neuvottujen veloissa lisääntyivät osamaksut. Niitä oli peräti 50 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Nuorilla oli yli 2,5 kertaa useammin osamaksuja ja vuokrarästejä kuin vanhemmilla ikäryhmillä.

– Varsinkin verkkokaupassa osamaksua tarjotaan ensisijaisesti. Pienituloisten on helppo tarttua osamaksuun etenkin, ellei muuta lainaa saa. Osamaksuja myönnetään usein nuorille, joilla on hyvin pieni takaisinmaksukyky, kertoo Takuusäätiön neuvonnan vastaava asiantuntija Henri Hölttä.

Osamaksujen merkitystä velkataakkana helposti aliarvioidaan. Jos velat ovat suhteellisen pieniä, niitä tulee otettua useita. Kun kuukausierätkin ovat tavallisesti pieniä, pääoma lyhenee hitaasti ja luotosta tulee lopulta kallis. Pienituloiset voivat ylivelkaantua pelkästään osamaksuista. Kulutusluotoista ennestään velkaantuneilla ne puolestaan vaikeuttavat muiden velkojen maksua.

– Suomeen on tulossa positiivinen luottotietorekisteri. Sen tarkoituksena on parantaa luotonottajan maksukyvyn arviointia, mutta vielä ei ole varmuutta kuinka hyödykesidonnaiset osamaksut ja laskut otetaan siihen mukaan, Hölttä kertoo.

Opintolainat ja vuokrarästit haastavat nuorten taloutta

Opintolainoja oli viime vuonna lähes 40 prosenttia useammalla neuvotulla kuin edellisvuonna. 2010-luvun opintotukiuudistuksissa lainapainotteisuus opintojen rahoittamissa lisääntyi huomattavasti. Sitä nostetaan vuosi vuodelta enemmän. Riskinä on myös rahojen loppuminen kesken lukuvuoden, jos kahdesti vuodessa nostettavaa opintolainaa ei osaa jakaa tasaisesti kuukausien aikana käytettäväksi.

Opintolainat on sidottu viitekorkoon ja on nyt hyvin edullista. Opintolainaa kertyy jopa yli 30 000 euroa, jos sitä nostaa koko opintojen ajan. Sen takaisinmaksu esimerkiksi 200 euron kuukausierällä kestää lähes 15 vuotta jo nykyisellä hyvin alhaisella korolla.

– 30 000 euron laina on niin iso, että mahdollinen koron nousu tuntuu sen lyhentämisessä tulevaisuudessa. Kun lähes kaikilla neuvotuilla nuorilla on opintolainan lisäksi yhä enemmän myös muita velkoja, monella on haastava taloustilanne edessä, jos lainamenot syövät ison osan tuloista, Hölttä kertoo.

Myös vuokraveloilla voi olla pitkäaikaisia seurauksia nuoren elämässä. Niitä oli viime vuonna 33 prosenttia useammalla neuvotulla kuin vuonna 2020 ja varsinkin nuorilla. Tavallisimmin he jättivät vuokran maksun väliin muiden velkojen hoidon vuoksi.

Velkahuolien kanssa ei pidä jäädä yksin. Talousneuvontaa on tarjolla entistä paremmin ja useamman tahon tarjoamana. Toiveena on, että nuoret hakisivat apua heti, kun laskujen ja vuokrien maksussa tulee vaikeuksia.