Lausuntopyyntö työryhmän mietinnöstä velkajärjestelylain muuttamiseksi

Oikeusministeriö on pyytänyt Takuusäätiöltä lausuntoa otsikossa mainitusta velkajärjestelytyöryhmän mietinnöstä. Velkajärjestelytyöryhmän mietinnön mukaisilla muutosesityksillä toteutetaan EU direktiivin tavoite taata rehellisille yrittäjille veloista vapautuminen enintään kolmessa vuodessa uuden velattoman alun mahdollistamiseksi. Lisäksi tavoitteena on myös nopeuttaa velkajärjestelyyn pääsyä ja parantaa velkajärjestelyn kattavuutta.

Takuusäätiö pitää työryhmän esityksiä velkajärjestelylain muuttamiseksi kannatettavina.

Velkajärjestelyyn pääsyn helpottaminen

Velkajärjestelyyn pääsyn helpottaminen on tarpeen, jotta entistä useampi ylivelkaantunut saa
mahdollisuuden uuteen velattomaan alkuun. Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on kasvanut tasaisesti jo usean vuoden ajan. Maaliskuun lopulla maksuhäiriöisiä oli Suomen Asiakastiedon tilaston mukaan 391 600. Vuoden 2020 aikana ulosoton asiakkaana oli 516 000 eri luonnollista henkilöä ja käräjäoikeuksiin jätettiin 3 870 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta. Vaikka kaikki maksuhäiriöiset tai ulosotossa olevat henkilöt eivät tarvitse yksityishenkilön velkajärjestelyä selviytyäkseen velkatilanteestaan, siitä hyötyvien määrä on oletettavasti nykyisiä hakemusmääriä suurempi.

Lue lausunto kokonaisuudessaan lausuntopalvelusta.