Lausuntopyyntö työryhmän mietinnöstä positiivista luottotietorekisteriä koskevaksi lainsäädännöksi

Takuusäätiö pitää mietinnössä esitettyä lainsäädäntöä koskien positiivista luottotietorekisteriä
tarpeellisena ja kannatettavana. On tärkeää, että Suomeen saadaan mahdollisimman nopealla
aikataululla positiivinen luottotietorekisteri, joka mahdollistaa oikean ja ajantasaisen tiedonsaanninkuluttajan taloudellisesta kokonaistilanteesta. Positiivisen luottorekisterin  toimivuuden ehdoton edellytys on siinä, että se yhdistää mahdollisimman kattavasti tiedot niin luotoista kuin tuloistakin.

Rekisterin toimintaedellytykset tulevat Takuusäätiön arvion mukaan toteutumaan parhaiten, kun sen ylläpitäjänä on julkisen sektorin viranomaistoimija. Säätiön näkemyksen mukaan Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö on ylläpitäjäksi erittäin sopiva.

Lue lausunto kokonaisuudessaan Lausuntopalvelun sivulta.