Lausuntopyyntö peruspankkipalvelu- ja luottolaitoslainsäädännön muutostarpeista

Asia: VN/4219/2023

Peruspankkipalvelujen sisältö on sinällään kattava, kunhan palvelut ovat tasapuolisesti kaikkien saatavilla. Kysymys on paitsi perustason ihmisarvoisen toiminnan mahdollistamisesta, myös nykyaikaisen henkilötunnistamisen mahdollistamisesta sähköisessä asioinnissa. Takuusäätiön mielestä peruspankkipalvelusisältöä ei pidä supistaa.

Mahdollisuutta henkilökohtaiseen palveluun olisi lisättävä tai vähintään sen kohtuullisessa ajassa saaminen varmistettava. Osalle riittää puhelimitse tai etäyhteydellä asiointi, osa tarvitsee vielä kasvokkain kohtaamisen. Peruspankkipalveluiden on oltava myös saavutettavia, erityisesti huomioon ottaen erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden tarpeet.

Lue lausunto kokonaisuudessaan lausuntopalvelun sivuilta.