Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi positiiviseen luottotietorekisteriin talletettavista tiedoista

Lausunnonantajan lausunto

Takuusäätiö kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja esittää kunnioittavasti seuraavaa. Esitetyn asetusluonnoksen sisältö ja käyttötarkoitus ovat sinällään selkeitä ja kannatettavia.
Takuusäätiön huolena on erityisesti asetuksen 1 §:n luoton käyttötarkoituksen kohtien 7)
kulutusluotto ja 8) muu luotto käsitteiden selkeys.

Lisäksi, mikäli positiiviseen luottotietorekisteriin kertyvää tietoa halutaan jatkossa käyttää myös velkaantumisilmiön tutkimiseen, esimerkiksi sillä, onko kulutusluotto nostettu velkojen yhdistämiseen (viittaa velkavaikeuksiin) vai kulutukseen, on selkeä ero. Tällöin olisi tarve erotella käyttötarkoitus, mikäli se on luotonmyöntäjän tiedossa. Asuntoluoton osalta on pykälässä erikseen käyttötarkoituskohtina 1) asuntoluotto ja 2) asuntoluotto ensiasunnon hankkimiseksi. Tämä erottelu kertoo luoton käyttötarkoituksesta tarkemmin.

Backman-Grönqvist Minna
Takuusäätiö sr.