lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Takuusäätiö kannattaa esitystä konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta esityksen mukaisella tavalla.

Esityksen mukainen maksuajan pidentäminen 30 päivällä konkurssiuhkaisen maksukehotuksen osalta antaa yrityksille lisäaikaa selvittää tilannettaan ja mahdollisesti myös selviytyä akuutin kriisin yli. Tilanteen pitkittäminen keinotekoisesti saattaa toki syventää niiden yritysten tilannetta, jotka eivät enää kykene olemaan elinkelpoisia. Valitettavasti näiden erillinen etsiminen ja löytäminen on vaikeaa, joten tilanne saattaa eskaloitua myöhemmin konkurssiaaltona, toimenpiteistä huolimatta. Takuusäätiö kuitenkin katsoo, että lainsäädäntötasoisella toimenpiteellä on mahdollista yrittää tukea elinkelpoisten yritysten selviytymistä. Tilanteessa, missä kuluttajien velanotto kasvaa ja vaikeudet selviytyä veloistaan näkyvät nousevissa maksuhäiriömäärissä, on tärkeää etsiä keinoja tukea yrittäjiä ja säilyttää työpaikkoja.

Helsingissä 26.11.2020

Juha A. Pantzar
toimitusjohtaja
Takuusäätiö

Minna Backman
johtaja / lakimies
Takuusäätiö