Kuluttajaluottoja koskevan lainsäädännön tarkistaminen. Työryhmän mietintö.

Oikeusministeriö on pyytänyt Takuusäätiön lausuntoa aiheesta Kuluttajaluottoja koskevan lainsäädännön tarkistaminen. Työryhmän mietintö. Kiitämme mahdollisuudesta lausua asiassa, jonka tavoitteena on vähentää kuluttajaluottoihin liittyviä velkaongelmia, ohjata kuluttajaluottojen hinnoittelua ja markkinointia yhteiskunnallisesti hyväksyttävämpään suuntaan sekä estää luotonottoon ja maksamiseen liittyviä väärinkäytöksiä. Asetetut tavoitteet ovat tärkeitä ja kannatettavia yksityishenkilöiden ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi.

Lue Takuusäätiön lausunto kokonaisuudessaan Lausuntopalvelusta.