Kotitalouksien varautumista elämänmuutoksiin ja kriiseihin tulee vahvistaa

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on kevään aikana vaikuttanut voimakkaasti kotitalouksiin. Lomautusten sekä työttömyys- ja sosiaaliturvan käsittelyn viiveiden myötä monen talous on joutunut tiukalle ja huoli rahojen riittävyydestä on todellinen. Kriisi näkyy myös siinä, että kuluttajien luottamus on Tilastokeskuksen tilaston mukaan romahtanut kaikkien aikojen pohjalukemiin.

Liian moni on kohdannut kriisin ilman etukäteen säästettyä taloudellista puskuria. Koronakriisin vaikutukset henkilökohtaiseen talouteen korostavatkin entisestään varautumisen tärkeyttä. Ongelma on myös koronakriisiä laajempi. Moni ei ole varautunut etukäteen edes todennäköisiin elämänmuutoksiin, kuten työelämästä eläkkeelle jäämiseen.

Eläköityminen ilman taloudellista varautumista on todellinen riski ajautua talousvaikeuksiin ja ylivelkatilanteeseen. Viime vuosina maksuhäiriöt ovat kasvaneet eniten juuri vanhemmissa ikäluokissa. Moni paikkaa elämänmuutoksen mukanaan tuomaa tulotason laskua lyhytnäköisesti lainarahalla ja ajautuu velkakierteeseen.

Koronavirus on tehnyt näkyväksi elämän epävarmuuden. Emme voi hallita elämää, mutta voimme yrittää varautua sen mukanaan tuomiin muutoksiin nykyistä paremmin. Kotitalouksien varautumista kriiseihin ja erilaisiin elämänmuutoksiin tulee vahvistaa ja sen tueksi on kehitettävä helposti omaksuttavia menetelmiä ja välineitä.

Takuusäätiö ja Marttaliitto haluavat olla mukana edistämässä kotitalouksien taloudellista varautumista. Julkaisemme 7.5.2020 uudistetun Hallitse rahojasi -verkkovalmennuksen, jonka avulla omaan eläköitymiseen taloudellisesti varautuminen helpottuu. Toiminnallinen valmennus sisältää viisi eri taloudellisen varautumisen osa-aluetta. Valmennuksen voi tilata omaan sähköpostiin täältä.

Lisätietoja antavat:

Takuusäätiö: kehittämispäällikkö Minna Markkanen, puh. 050 599 6305, minna.markkanen(at)takuusaatio.fi

Marttaliitto: hankekoordinaattori Erkki Ukkola, 050 406 7932, erkki.ukkola(at)martat.fi