Kannanotto: Rahapelijärjestelmän tärkein tehtävä on ehkäistä ja vähentää rahapelihaittoja

Veikkauksella on Suomessa rahapelaamisen monopoli. Nyt keskusteluissa on mahdollinen muutos lisenssimalliseen rahapelijärjestelmään. Me rahapelihaittatyötä tekevät toimijat haluamme muistuttaa rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen olevan keskeisin tekijä järjestelmämuutosta suunniteltaessa.

Suomessa on viime kuukausina keskusteltu rahapelijärjestelmän muutoksesta ja siirtymisestä lisenssijärjestelmään. Lisenssijärjestelmässä yritykset voivat hakea itselleen lisenssiä eli oikeutta järjestää rahapelejä. Lisenssiehdot täyttävät rahapeliyhtiöt siirtyisivät Suomen sääntelyn piirin ja maksaisivat lisenssimaksun sekä voitoistaan arpajaisveroa. Tällä hetkellä Suomessa on monopoli, jossa Veikkaus Oy:llä on yksinoikeus järjestää Manner-Suomessa rahapelitoimintaa ja markkinoida rahapelejä.

Rahapelihaitoilla tarkoitetaan toistuvaa rahapelaamista, joka aiheuttaa yksilölle kielteisiä seurauksia, kuten merkittäviä taloudellisia tappioita, riippuvuutta tai fyysisiä ja/tai psyykkisiä ongelmia. Myös pelaajan lähipiiri ja yhteiskunta voivat kokea haittoja rahapelaamisesta.

Me rahapelihaittatyötä tekevät toimijat haluamme muistuttaa, että rahapelihaittoja ja -ongelmia esiintyy kaikissa rahapelijärjestelmissä. Rahapelijärjestelmän tavoitteena tulee olla terveydellisten, taloudellisten ja sosiaalisten haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen.

Kyseessä tulee olla markkinoiden haltuunotto, ei niiden vapauttaminen. Jos muutos päätetään toteuttaa, tulee varmistaa päätöksenteon vahva tietoperusta sekä muutoksen seuranta rahapelihaittojen näkökulmasta. Toimet tulee valmistella ja toteuttaa huolella, ja ottaa oppia pohjoismaisista ja eurooppalaisista järjestelmämuutoksista ja niiden tuomista haasteista.

Huolenamme on, että pelihaittojen ehkäisy jää vain pakolliseksi sivulauseeksi ja todellisuudessa muutosta ohjaavat vahvat tuottotavoitteet. Tämä todennäköisesti johtaa uuteen järjestelmään, joka toistaa edellisen virheet. Riskinä on rahapelien saatavuuden ja markkinoinnin lisääntyminen ja kasvavat haitat. Tällöin virheistä maksavat he, joilla on vähiten varaa hävitä.

Haluamme korostaa, että:

  • Järjestelmän päätehtävän tulee olla haittojen ehkäisy ja rahapeliongelmien vähentäminen.
  • Lainsäädännössä tulee huomioida haittojen ehkäisy ja vähentäminen laajasti ja yksityiskohtaisesti.
  • Tuki- ja hoitopalveluita tulee olla saatavilla yhdenvertaisesti, kattavasti ja valtakunnallisesti.
  • Markkinointia tulee säännellä tiukasti. Tulee määritellä missä, miten, kenelle, milloin ja kuinka paljon rahapelimainontaa saa tehdä.
  • Markkinoinnin tulee olla läpinäkyvää siten, että kerrotaan selkeästi, mikä on pelien ikäraja ja millaisista rahapeleistä on kyse. Sen lisäksi kerrotaan rahapelaamiseen liittyvistä riskeistä tupakan tapaan.
  • Rahapelihaittatoimijoita tulee kuulla ennen kuin järjestelmän yksityiskohdista päätetään.
  • Tulee perustaa vahva viranomainen, jolla on tarpeeksi resursseja ja ammattitaitoa valvoa rahapelitarjontaa.
  • Kaikilla rahapelien tarjoajilla tulee olla yhtenäiset, tehokkaat ja helppokäyttöiset pelinhallintavälineet. Näiden tulee olla pakollinen osa rahapelitoiminnan ohjausta, eikä niitä voi jättää toimijoiden oman harkinnan varaan.

Rahapeliyhtiöitä tulee vastuuttaa selkeään viestintään pelaamisen hallinnan vaihtoehdoista ja pelaamisen riskeistä.

Sisäministeriön 17.4.2023 julkaiseman esiselvityshankkeen tavoitteena oli arvioida yksinoikeusjärjestelmän nykytilaa suhteessa arpajaislain tavoitteisiin ja tarkastella eri maissa, kuten Ruotsissa ja Tanskassa, käytössä olevia rahapelijärjestelmiä. Tavoitteena oli arvioida erilaisten rahapelijärjestelmien hyötyjä ja haittoja sekä luoda tilannekuva ja kartoittaa erilaisten rahapelijärjestelmien vaihtoehtoiset mallit poliittisen päätöksenteon tueksi. Hankkeen raportti on luettavissa sisäministeriön sivuilta.

Myös selvityksessä todetaan, että mikäli Suomessa päädyttäisiin lisenssijärjestelmään, tulee rahapelihaittojen ehkäisyn säilyä toimintaa ohjaavana periaatteena, esim. markkinointiin kohdistuvina rajoituksina, riittävillä resursseilla varustetun valvovan viranomaisen perustamisena sekä kattavina järjestelyinä pelaajien suojelemiseksi rahapelihaitoilta.

Kannanoton takana ovat seuraavat pelihaittatoimijat: A-klinikkasäätiö, EHYT ry, Peliklinikka, Pelituki, Peluuri, Sosped-säätiö, Takuusäätiö ja Tiltti