Olet täällä

Velkaongelmien taklaamiseen tarvitaan leveät hartiat

”Olisi helpompaa puhua rahasta, jos tietäisin, mitä vastata vaikeisiin kysymyksiin”, kuuluu monien ammattilaisten huokaus. Kun asiakkaasta näkee, ettei raha riitä elämän vaatimuksiin, jäävät kokeneetkin ammattilaiset välillä sanattomiksi. 

Tärkeintä on kysyä oikeita kysymyksiä

Talousasiat tulevat esiin sielläkin, missä ne eivät ole ensisijaisena käsittelyn kohteena. Nämä kohtaamisen paikat tarjoavat mahdollisuuden tunnistaa tilanne ja ottaa se puheeksi. Mitä aiemmin tilanteeseen tartutaan, sitä enemmän ratkaisuja ja vaihtoehtoja on tarjolla.

Meillä on monista eri syistä taipumus tunnistaa ja tunnustaa avuntarpeemme melko myöhään. Tästä syystä myös velkaongelmat ehtivät usein pitkittyä, jolloin niiden ratkaiseminen hankaloituu ja edellyttää paljon vaivaa, energiaa ja aikaa sekä asiakkailta että auttavilta tahoilta.

Tämän vuoksi on tärkeää, että raha-asiat otetaan puheeksi kaikkialla, missä ihmisiä kohdataan. Oikeita vastauksia tärkeämpiä ovat oikeat kysymykset. Tukimateriaalia ja oppaita on hyvä olla olemassa, mutta on myös paljon kysymyksiä, joihin ei tarvitse olla vastausta. Jo se, että ihminen pysähtyy oikean kysymyksen äärelle, voi auttaa häntä havahtumaan omaan tilanteeseensa. Moni on myös helpottunut, kun saa vihdoinkin puhua jonkun kanssa. Kysyjän roolina on kuunnella ja tietää, mistä löytyy lisää tietoa ja kuka voi auttaa eteenpäin. On siis tunnettava muut auttajat. 

Voimaa verkostoista

Yksin ei jaksa kukaan, eivät ammattilaisetkaan. Ennen kuin velkaongelmia on mahdollista ratkaista, tarvitaan usein apua monien asioiden selvittämiseen ja hoitamiseen. Velkaongelmien taklaamiseen tarvitaan siis leveitä hartioita eli vahvoja verkostoja.

Vahvat verkostot edellyttävät luottamusta ja työnjakoa, joka huomioi jokaisen perustehtävän. Edellytysten toteutumiseen tarvitaan tutustumista sekä yhteisen kielen ja ymmärryksen rakentamista. Kaikkien ammattilaisten ei ole tarpeen perehtyä syvällisesti talous- ja velka-asioiden kiemuroihin, vaan huolehtia jatkossakin ensisijaisesti vaikkapa asiakkaan asumisesta, terveydestä tai kuntoutuksesta. Velkojen hoitaminen ei myöskään ole kaikille asiakkaille ensisijaista, vaan monesti ensin on hoidettava esimerkiksi terveydentilaa tai riippuvuutta. Myös velkojen ratkaisukeinot vaihtelevat suuresti asiakkaan tilanteesta riippuen.

Takuusäätiön yhteistyötahot ovat tunnistaneet, mitä he tarvitsevat voidakseen kysyä asiakkaaltaan, onko hänellä rahahuolia. Tarvitaan rohkaisua ja välineitä ottaa talousasiat puheeksi, lisää tietoa talous- ja velka-asioiden hoitamisesta sekä verkostoa, joka jakaa tietoa, tarjoaa tukea ja ottaa kopin asiakkaasta.

On siis tutustuttava toisiinsa. Luotava yhteinen polku. Pohdittava, kuinka kauan on tärkeintä tukea ihmistä selviämään tämän hetken yli ja milloin on ohjattava häntä eteenpäin. Toisaalta, samalla kun tullaan tietoiseksi auttajaverkoston eri rooleista, voidaan myös löytää palveluaukkoja. Näin myös asiakasymmärrys kehittyy, kun palveluverkkoa testataan käytännössä.

Takuusäätiö mukana talkoissa

Takuusäätiö on jo vuosien ajan kouluttanut seurakuntien ja järjestöjen ammattilaisia ja vapaaehtoisia TalousTsemppari-koulutuksissa, jotka jatkuvat edelleen. Viime vuonna käynnistyneet ASTA- ja TOIVO-hankkeet vahvistavat velka-asioihin liittyvää tietotaitoa vuokra-asukkaiden talousongelmia ehkäisevässä valtakunnallisessa verkostossa sekä sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien ammattilaisten ja vapaaehtoisten keskuudessa. Hankkeiden työn tuloksista hyötyvät jatkossa myös muut toimijat.

Takuusäätiön hankkeet tuovat eri alojen ammattilaisia yhteen. Verkostotapaamiset, kehittämispäivät, koulutukset ja muu asiantuntemuksen vaihto rakentavat yhteistä ymmärrystä ja tilannekuvaa. Samalla kasvaa rohkeus auttaa ihmisiä juuri siellä, missä he uskaltavat ensimmäistä kertaa taloushuolensa jollekin kertoa.

 

Sari Nyholm

 

 

projektipäällikkö Sari Nyholm, ASTA-hanke, Takuusäätiö

 

 

 

Maria Rumpunen

 

 

projektikoordinaattori Maria Rumpunen, TOIVO-hanke, Takuusäätiö

 

Sari Nyholm ja Maria Rumpunen, Takuusäätiö