Olet täällä

Velallisen elinkustannusten osuus velkajärjestelyssä pienenee ensi vuoden alussa

Velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiksi elinkustannuksiksi laskettava rahamäärä pienenee vuoden 2016 alussa. Muutos on 0,4 prosenttia.

Välttämättömillä elinkustannuksilla tarkoitetaan euromäärää, joka jää velkajärjestelyssä olevalle ja hänen perheelleen kuukausittaisiksi käyttövaroiksi laskuihin ja arjen perusmenoihin. Esimerkiksi yksin asuvalle henkilölle tai yksinhuoltajalle määrä on vuoden 2016 alusta alkaen 536 euroa kuukaudessa (pienennys 2 euroa). Tarkistukset perustuvat kansaneläkeindeksin muutokseen.

Velkajärjestelyssä olevan henkilön on velvollisuus maksaa velkojille suorituksia maksuohjelman aikana hankkimistaan lisätuloista. Myös tämän lisäsuoritusvelvollisuuden rahamäärä alenee 0,4 prosenttia nykyisestä 2 000 eurosta 1 992 euroon.

Lisätietoja oikeusministeriön tiedotteesta ja asetuksesta