Olet täällä

Vastuullinen luotonanto – vastuullinen perintä

Vastuullisesta luotottamisesta käydään paljon keskustelua suomalaisten velkaantuessa yhä enemmän ja maksuhäiriömerkintöjen määrän kasvaessa vuosi vuodelta. Luotonantajan vastuu on lain mukaan korostettu. Sen perusteella luotonantajan on toimittava vastuullisesti, avoimesti ja kuluttajan etu huomioiden koko luottoprosessin ajan. (KSL 7:13.1) Kun yhä useampi luotto jää maksamatta, tulisiko myös vastuullisesta perinnästä puhua enemmän ja siitä, mitä se voisi tarkoittaa?

Takuusäätiö myöntää takauksia pankista nostettaviin järjestelylainoihin ihmisille, joiden velkaongelma on ratkaistavissa järjestelylainalla. Velkojen yhdistäminen yhdeksi lainaksi voi auttaa ulos velkakierteestä. Pankin myöntämä järjestelylaina tulee maksaa takaisin, sillä takaus ei ole avustus. Mikäli maksuvelvoitetta ei täytetä, Takuusäätiö perii takauksen saaneilta asiakkailta pankin irtisanomia järjestelylainoja omavelkaisen takauksensa perusteella. Syy pankin myöntämän lainan rästiytymiseen ja irtisanomiseen on yleisemmin asiakkaan elämäntilanteen muutos. Muutokset näkyvät eri-ikäisten asiakkaittemme elämässä eri tavalla. Yleisiä ja itsestä riippumattomia maksukyvyttömyyden syitä ovat esimerkiksi sairaus, työttömyys tai parisuhde-ero. Iäkkäimmissä asiakasryhmissä yleisin syy lainan irtisanomiseen on asiakkaan kuolema. Asiakkaat ovat sitoutuneita maksamaan järjestelylainaa ja Takuusäätiön takauksista päätyikin perittäväksi vuonna 2017 ainoastaan 2 %.  Luku kertoo asiakkaiden motivaatiosta hoitaa lainansa hyvin, mutta mitä muuta taustalta löytyy?

Takausta myönnettäessä asiakkaan elämäntilanne, talous ja motivaatio selvitetään ja arvioidaan huolellisesti. Asiakas saa juuri itselleen ja omaan tilanteeseensa kohdennettua neuvontaa ja ohjausta. Hänen kaikki velkansa selvitetään ja mikäli takaus on mahdollinen, kaikki vakuudettomat velat yhdistetään yhdeksi pankkilainaksi. Asiakkaan kokonaistilanne huomioidaan myös maksuohjelman aikana. Ohjelmaan voi saada muutoksia ja maksuvapaita. Jos muutokset eivät ole enää mahdollisia tai maksukyvyttömyys on pitkäaikaista tai pysyvää, asiakkaan kanssa keskustellaan lainan irtisanomisesta ja perinnästä.

Takuusäätiön perinnässä noudatetaan sosiaalisen perinnän periaatteita. Se tarkoittaa ensinnäkin, että perintä on asiakkaalle maksutonta lukuun ottamatta viivästyskorkoa sekä mahdollisia oikeudenkäyntikuluja viivästyskorkoineen. Toiseksi, perinnässä pyritään ensisijaisesti vapaaehtoiseen sopimiseen, ellei oikeudellinen perintä ole ainoa vaihtoehto asiakkaan kokonaistilanteesta johtuen. On vastuullista perintää olla solmimatta maksukyvyttömän tai uudelleen velkaantuneen asiakkaan kanssa maksusopimuksia, jotka saattaisivat syventää asiakkaan ahdinkoa ajamalla hänet ottamaan velkaa velan maksamiseksi tai tinkimään elinkustannuksistaan tai vuokran maksusta. Joskus ulosotto on ainoa keino hoitaa velkoja.

Sosiaaliseen perintään kuuluu tiiviisti asiakkaan kuuleminen ja hänen tilanteensa arvioiminen kokonaisuutena sekä ohjaaminen olemassa olevien tukien ja palveluiden piiriin. Oikean tiedon antaminen on keskeisessä roolissa. Lukujen valossa sosiaalinen perintä toimii. Takuusäätiön lopulliset luottotappiot jäävät pieniksi (1,9 % vuonna 2017) ja koostuvat lähinnä varattomien kuolinpesien ja päättyneiden velkajärjestelyiden saatavista sekä vanhentuneista veloista.

Aina lainan maksaminen ei syystä tai toisesta hoidu ja erityisesti silloin on tärkeää, että asiakas on luototettu vastuullisesti. Mikäli asiakasta on luototettu oikein, maksuohjelman muutokset ovat mahdollisia ja perinnällä on paremmat onnistumisen edellytykset. Vastuullisuus Takuusäätiön luotonannossa ja perinnässä on enemmän kuin asiakkaan maksukyvyn varmistamista. Se on ihmisen elämäntilanteen kokonaisvaltaista ja yksilöllistä huomioimista niin järjestelylainaa myönnettäessä, sitä maksettaessa ja mahdollisesti perittäessä. 

Anna-Mari Niiranen, perinnän vastaava asiantuntija, Takuusäätiö

 

Sitaatti kirjoittajan blogitekstistä

Anna-Mari Niiranen, Takuusäätiö