Olet täällä

Työntekijän taloudellinen hyvinvointi on myös työnantajan etu

Suomalaisten kotitalouksien kasvavat velkaongelmat ovat muodostuneet parin viime vuoden aikana mediassa kestoaiheeksi. Entistä useampi taho tekee tärkeää työtä arjen taloustaitojen kasvattamiseksi ja ylivelkaantumisen ennaltaehkäisemiseksi.

Kouluissa ja oppilaitoksissa talousopetuksen tarve on tunnistettu, ja sitä on lisätty. Arjen taloudenhallinnan tiedot ja taidot testataan kuitenkin konkreettisesti vasta erilaisia taloudellisia päätöksiä tehtäessä. Myöhemmin perheen perustaminen, sairastuminen tai ero ovat tyypillisiä tilanteita, joissa riski velkaantumiseen kasvaa. Tarvitaan siis keinoja aikuisväestön tavoittamiseen. Luontevin paikka tämän ryhmän tavoittamiseen on työpaikat. Siellä meistä moni viettää ison osan ajastaan.

Työnantajien osallistumiselle taloustalkoisiin on myös oiva peruste: henkilökohtaisten taloushuolien vaikutukset heijastuvat myös työssäjaksamiseen. Maksamattomat laskut tai velkojen kuukausierät eivät paina mieltä vain kotona, vaan mietityttävät myös töissä. Pitkittyessään talousongelmat voivat aiheuttaa ahdistusta ja unettomuutta, jotka puolestaan ovat yhteydessä mielenterveyden häiriöihin.  

Näin kertoo eräs Takuusäätiöstä velkaongelmiin apua hakenut asiakas:

”Käyn töissä ja teen jatkuvasti lisätöitä ja ylitöitä; kaikki viikonloput selvitäkseni veloistani. Maksan isoja kuukausieriä, mutta velat eivät juurikaan lyhene korkeiden korkojen vuoksi. Läheiseni eivät tiedä tilanteestani, enkä halua heille tästä kertoa. Valvon öitä velkojani miettien ja päivät kuljen automaatiolla. En jaksa enää kauan.”

Tradeka aloitti tiettävästi ensimmäisenä työnantajana Suomessa hankkeen, jossa kokeillaan ja kehitetään mallia työntekijöiden taloustaitojen lisäämiseksi ja talousongelmien ratkaisemiseksi.  Palkka Haltuun -hanke toteutetaan yhteistyössä Takuusäätiön kanssa. Tarkoituksena on auttaa ja neuvoa paitsi arjen raha-asioissa, myös velkojen maksamisessa ja niiden järjestelyissä. Lisäksi Tradeka tarjoaa työntekijöilleen tietyin edellytyksin edullista velkojen järjestelylainaa. Laina voidaan myöntää samoin raamein kuin vastuulliset järjestelylainat yleisestikin: maksukykyä ja motivaatiota tilanteen parantamiseen pitää löytyä. Palvelu on luottamuksellista, eikä tieto välity missään vaiheessa työnantajalle.

Monet Tradekan työntekijöistä ovat nuoria, ja osa vasta harjoittelee rahankäyttöään ensimmäisillä palkkatuloillaan. Huteja sattuu kaikille ja on tärkeää, ettei ongelmien kanssa tarvitse jäädä yksin. Työntekijöitä herätellään miettimään raha-asioita eri näkökulmista, ja yhteydenotto palveluun on tehty mahdollisimman helpoksi. Avun hakemista raha-asioihin epäröidään silti, kuten yksi 24-vuotias Tradekan työntekijä kertoo:

“Mietin pitkään, että uskallanko ottaa yhteyttä. Tiedän, että meitä on mun työpaikalla samassa tilanteessa monia, mutta muut ei ole uskaltaneet soittaa.”

Hankkeen myötä toiveissamme on tavoittaa ihmisiä jo ennen kuin rahavaikeudet kärjistyvät. Ratkaisun löytyminenkin on silloin helpompaa, ja unettomat yöt voidaan välttää.  

 

Marjut Puputti

 

Marjut Puputti, talousasiantuntija, Takuusäätiö

 

 

 

Marika Haikola

 

 

Marika Haikola, talousasiantuntija, Takuusäätiö 

 

 

Palkka Haltuun – taloustaitoja työpaikalta on Tradekan ja Takuusäätiön yhteistyöhanke, jossa tietoa ja neuvontaa ei tarvitse etsiä, vaan palvelu on saatavilla suoraan omalta työpaikalta.  

Marika Haikola ja Marjut Puputti, Takuusäätiö