Olet täällä

Tunnista ikääntyneiden taloudellinen hyväksikäyttö

Seuraavan viidentoista vuoden aikana yli 80-vuotiaiden määrä tulee kolminkertaistumaan. Suurin osa ikääntyneistä pystyy hoitamaan raha-asiansa hyvin – itsenäisesti tai avustettuna. Ikääntyminen itsessään ei heikennä henkilön kykyä huolehtia raha-asioistaan tai tehdä nii­tä koskevia päätöksiä. Kuitenkin sairaudet ja riippuvaisuus toisten avusta lisäävät riskiä jou­tua taloudellisen hyväksikäytön kohteeksi. Muistia heikentäviin sairauksiin sairastuu vuosit­tain joka neljäs yli 65-vuotias.

Suvanto-linjalle tulleiden puheluiden määrä on viimeisen kolmen vuoden aikana nelinkertaistunut. Vuonna 2016 joka kolmannen soiton aiheena oli ikääntyneen taloudellinen hyväksikäyttö tai muu omaisuuteen liittyvä epäselvyys. Suvanto-linjan lakineuvontaan tulleet puheluista kaksi kolmesta koskettavat ikääntyneen talouteen ja omaisuuteen liittyviä vaikeuksia ja hyväksikäyttöepäilyjä.

Konkreettiset toimintaohjeet ja työkalupakki tehostavat työntekijöiden toimintaa kiinnittämään huomiota riskitilanteisiin, nopeuttavat tilanteisiin puuttumista, estävät vakavampien rikosten toteutumista ja lisäävät yleistä turvallisuuden ilmapiiriä.

Tikka – Tunnista taloudellinen käyttö -hankkeen tavoitteena oli luoda selkeät ja yksinkertaiset toimintaohjeet ja työkalut ikääntyneitä asiakkaita kohtaaville pankkien ja maistraattien työntekijöille taloudellisen hyväksikäytön tunnistamiseksi ja tilanteisiin puuttumiseksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi luotiin opas, joka on tarkoitettu ikääntyneitä asiakkaita työssään kohtaaville rahalaitosten ja maistraattien työntekijöille.

Oppaan tarkoituksena on jakaa tietoa ikääntyneisiin koh­distuvasta taloudellisesta hyväksikäytöstä, auttaa työntekijöitä tunnistamaan hyväksi­käyttöön liittyviä tilanteita ja rohkaista puuttumaan niihin. Oppaaseen on koottu tyypil­lisimpiä hyväksikäyttöön liittyviä tilanteita sekä tunnistamista ja puuttumista tukevia vinkkejä.

Tutustu oppaaseen

 

Wilhelm Sanmark
hankevastaava
Suvanto ry

 

Tikka – Tunnista taloudellinen käyttö -hanke (2015-2017) toteutettiin oikeusministeriön tuella. Hankkeen yhteistyökumppanit antoivat asiantuntijuutensa hankkeen käyttöön osallistumalla hankkeen ohjausryhmään, kommentoimalla hankkeessa tuotettua materiaalia oman asiantuntijuuden näkökulmasta, osallistumalla hankkeen materiaalin sisällön toteuttamiseen, tiedottamalla hankkeen etenemisestä, työn tuotosten levittämiseen omissa verkostoissaan käyttämällä omia tiedotuskanaviaan ja verkostojaan.

Kommentteja oppaasta saatiin FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta, Itä-Suomen maistraatista, OP Ryhmän pankkitoiminnasta, Tuire Tamminiemeltä Helsingin syyttäjävirastosta ja Marjut Vuorelalta Vanhustyön keskusliitosta.

 

Blogi: Tunnista ikääntyneiden taloudellinen hyväksikäyttö

Wilhelm Sanmark, Suvanto ry