Erityinen vanhentumisaika

Julkisoikeudelliset maksut, kuten verot ja sakot, elatusapu sekä Kelan perimät lapsen elatustukisaatavat vanhentuvat lopullisesti jo viidessä vuodessa. Tämän jälkeen velka lakkaa olemasta.

Erityinen vanhentumisaika koskee julkisoikeudellisia velkoja. Julkisoikeudellisen velkojan ei tarvitse hakea erillistä maksutuomiota oikeudesta, vaan se voi  periä niitä ulosoton kautta heti.

Käytännössä näiden velkojen vanhentumisaika on pidempi kuin viisi vuotta, sillä vanhentuminen lasketaan alkavaksi vasta maksuunpano- tai maksun määräämisvuotta seuraavan vuoden alusta. 

Esimerkiksi verot vanhentuvat lopullisesti viiden vuoden kuluttua sitä seuranneen vuoden alusta, jona vero on maksuunpantu. Jäännösvero vuodelta 2014 tuli maksettavaksi vuonna 2015, joten se vanhentuu lopullisesti 31.12.2020.

Luettelo suoraan ulosottokelpoisista veloista löytyy Maksumyöhässä -sivustolta kohdasta: Mitä ovat suoraan ulosottokelpoiset saatavat?