Olet täällä

Erilaiset vanhentumisajat

Veloilla on useita erilaisia vanhentumisaikoja ja niistä säädetään monissa eri laeissa. Vanhentuminen riippuu siitä, minkä tyyppisestä velasta on kyse tai missä vaiheessa perintää velka on.

Vanhentumisajat ovat seuraavat:

  • Erityinen vanhentumisaika on viisi vuotta. Se koskee muun muassa veroja ja sakkoja, elatusapua sekä Kelan perimiä lapsen elatustukisaatavia.
  • Yleinen vanhentumisaika on kolme tai viisi vuotta. Se koskee muun muassa kulutusluottoja, vuokrarästejä, auto- , asunto- ja opintolainoja.
  • Lopullinen vanhentumisaika on 15, 20 tai 25 vuotta ja se koskee lopulta kaikkia yleisen vanhentumisajan velkoja.

Käytännössä velkojat huolehtivat siitä, ettei velka pääse vanhentumaan yleisen vanhentumisajan aikana. Velkoja voi aina katkaista vanhentumisen, jolloin velkaa voi periä taas seuraavat kolme tai viisi vuotta. Kierre ei kuitenkaan  jatku ikuisesti vaan sen päättää viimein lopullinen vanhentumisaika.

Lopullista tai erityistä vanhentumisaikaa ei siis voi katkaista. Sen jälkeen velka lakkaa olemasta. Poikkeuksena tähän on velka tai velan osa, jossa on reaalivakuus.

Lue lisää yleisestä ja erityisestä vanhentumisesta esimerkkeineen alasivuilta.

 

Palautetyökalu