Velan anteeksianto

Tiedustele velkojalta suostuisiko tämä antamaan osan velasta anteeksi, jos maksat sen  pois kerralla tai muutamassa erässä. Helpommin velkoja luopuu viivästyskorosta.

Parhaat onnistumismahdollisuudet sinulla on, jos

  • velka on pieni, vanha ja ollut pitkään maksamatta 
  • pääoma on maksettu ja jäljellä paljon viivästyskorkoja 
  • maksukykysi on vähäinen, tuloistasi  ei pystytä esimerkiksi ulosmittaamaan
  • velka on vanhentumassa lähiaikana.

Pyydä velkojalta aina kirjallinen päätös velan anteeksiannosta.

Velan anteeksiantoa kutsutaan akordiksi.

 

Palautetyökalu