Sopiminen maksaa

Velkojat eivät yleensä suostu sopimaan veloista montaa kertaa, sillä niillä on lain mukaan oikeus laskuttaa enintään kahdesta maksusuunnitelmasta. Jos velka on suoraan ulosottokelpoinen tai velan pääoma on alle 100 euroa, velkoja saa laskuttaa vain yhdestä suunnitelmasta.  

Lain mukaan maksusopimuksesta voi tulla enintään seuraavanlaiset kulut: 

  • 20 euroa kun pääoma enintään 100 euroa tai maksusuunnitelmassa on enintään 4 erää 
  • 30 euroa kun pääoma yli 100 euroa, mutta enintään 1 000 euroa ja maksusuunnitelmassa on yli 4 erää 
  • 50 euroa kun pääoma yli 1 000 euroa ja maksusuunnitelmassa on yli 4 erää. 
  • 20 euroa kun velka on suoraan ulosottokelpoinen. 

Eräpäivän siirto ei maksa, mutta saatat saada pienen viivästyskorkolaskun.

 

Palautetyökalu