Velkajärjestelyn kesto

Velkajärjestelyn maksuohjelma kestää periaatteessa kolme vuotta.

Maksuohjelma kestää kolme vuotta, mutta sitä voidaan pidentää enintään viiteen vuoteen. Maksuohjelman pidentämisen syynä on tavallisesti se, että velkaongelmat ovat syntyneet kulutusluotoista eikä velkaantumisen syynä ole sairaus, työttömyys tai muu vastaava itsestä riippumaton syy.

Velkajärjestelyssä on mahdollista säilyttää omistusasunto, jos maksukyky riittää asuntolainan maksamiseen. Silloin maksuohjelma kestää tavallisesti noin kymmenen vuotta. Asunnon täytyy kuitenkin olla kohtuullisen kokoinen ja arvoinen. 

 

Palautetyökalu