Velkajärjestelyssä leikataan velkoja

Velkajärjestelyn tarkoituksena on antaa uusi alku silloin, kun velat ovat tuloihin verrattuna niin suuret, etteivät ne tule koskaan maksetuksi tai ainakin siihen menisi hyvin pitkä aika.

Velkajärjestelyssä velallinen maksaa kaikkia velkojaan maksukykynsä mukaan määrätyn ajan ja vapautuu sen jälkeen loppuveloistaan. Täysin maksukyvyttömän ei tarvitse maksaa velkoja lainkaan. Hän saa niin sanotun nollamaksuohjelman. Maksukyky määritellään velkajärjestelyssä laskemalla maksuvara.

Velkojat menettävät velkajärjestelyssä aina osan tai jopa koko saatavan. Siksi velkojat voivat vastustaa velkajärjestelyä, mutta lopullisen päätöksen järjestelyn aloittamisesta tai hylkäämisestä tekee oikeus.

Velkajärjestely ei vapauta veloissa olevia takaajia tai yhteisvastuullisia velallisia vastuustaan. Esimerkiksi jos päävelallinen saa velkajärjestelyssä pankkivelastaan anteeksi puolet, takaaja joutuu maksamaan pankille toisen puolen.  Ellei hän selviydy maksettavakseen tulevasta velasta millään muulla keinolla, hänkin voi hakea viimekädessä velkajärjestelyä.

Huomaa, ettet voi jättää järjestelyn ulkopuolelle velkoja, joissa on takaajia tai yhtesvastuullisia velallisia. Keskustele esimerkiksi talous- ja velkaneuvojan kanssa, jos tämä huolestuttaa sinua.

 

Palautetyökalu