Velkajärjestelyn esteet

Velkajärjestelylaissa on mainittu erilaisia esteitä, joiden vuoksi sitä ei saa. Esteet eivät kuitenkaan ole täysin ehdottomia, eikä niistä kannata lannistua, sillä laissa puhutaan myös niin sanotuista vastasyistä. Lopullisessa päätöksessä huomioidaan kokonaistilanne.

Velkajärjestelyä ei voida periaatteessa myöntää, jos sille on lain mukaan jokin este. Tavallisimmat esteet ovat seuraavat:

  • velallinen on työikäinen ja työkykyinen ja hänen maksukyvyttömyytensä on väliaikaista esimerkiksi tilapäisen työttömyyden, opiskelun tai sairausloman vuoksi 
  • velallisella on huomattavasti lähiaikana otettuja kulutusluottoja ja velkaantuminen johtuu omasta huolimattomuudesta
  • velallisella on merkittävästi rikosperusteisia velkoja.

Joskus velkajärjestely voidaan myöntää esteestä huolimatta

Yksittäinen este ei  automaattisesti ratkaise asiaa, vaan velkajärjestelyä hakevan ihmisen elämäntilannetta on lain mukaan katsottava aina kokonaisuutena. Este ei välttämättä ole kokonaisuuden kannalta merkittävä asia. Lisäksi löytyy usein myös asioita, jotka puoltavat velkajärjestelyn myöntämistä. Menneisyyden tapahtumille ei voi mitään, mutta niitä voi hyvittää. Jos esimerkiksi ylivelkaantuminen johtuu huolettomasta kulutusluotoilla elämisestä, lopulliseen päätökseen vaikuttaa olennaisesti se, miten olet hoitanut asioitasi viime aikoina. On tärkeää, että käyt töissä, maksat velkoja ulosottoon ja maksat parhaasi mukaan laskut ajallaan, etkä velkaannu lisää. Tätä pidetään velkajärjestelyssä puoltavana seikkana ja järjestely voidaan myöntää, vaikka sille periaateessa olisi selvä lainmukainen este. 

Myöskään rikosperäiset velat eivät automaattisesti estä velkajärjestelyn saamista, jos ne ovat pieni osa kokonaisvelkamäärästäsi tai voit osoittaa kuntoutuneesi aiemmasta elämäntavasta.

Velkajärjestelyä voi hakea uudelleen, jos se hylätään. Juttele neuvojasi kanssa siitä, mitkä asiat edistävät mahdollisuuksiasi saada velkajärjestely myöhemmin ja milloin sitä kannattaa yrittää uudelleen.

 

Palautetyökalu