Olet täällä

Keneltä voidaan periä?

Joutuuko puoliso vastuuseen toisen puolison veloista tai pitääkö maksaa asuinkumppanin maksamatta jättämät vuokrat?  Entä periytyvätkö velat tai milloin joutuu maksamaan velkaa, jonka on taannut? Lue tavallisimmat tilanteet.

Puolisoiden velkavastuu

Veloista vastaa aina vain se, jonka nimi on velka- tai takaussopimuksessa. Kumpikin puoliso joutuu siis maksamaan vain omissa nimissään olevia velkoja.

Jos puolisot ovat ottaneet velkaa yhdessä ja molempien nimi on velkakirjassa, he ovat niin sanottuja yhteisvastuullisia velallisia. Molemmat vastaavat niin omasta kuin toisenkin velkaosuudesta, ellei velkojan kanssa ole erityisesti sovittu toisin. Velkoja voi periä velkaa molemmilta tai vain toiselta. Jos toinen puolisoista joutuu maksamaan velkaa yksin, hän voi myöhemmin periä toiselta hänen osuuttaan. Lue tästä lisää täältä.

Vastuu vuokrasta ja vuokrarästeistä

Aviopuolisot vastaavat yhdessä vuokran maksusta ja muista mahdollisista vuokrasopimuksessa mainituista maksuista kuten vesimaksusta tai autopaikasta. Sillä ei ole merkitystä kumpi aviopuolisoista on asunnon vuokrannut. Jos toinen puoliso muuttaa pois, asuntoon asumaan jäänyt puoliso vastaa koko vuokrasta, vaikka vuokrasopimus olisi poismuuttaneen nimissä.

Avio-, avo- ja muut asuinkumppanit voivat sopia keskenään vuokranmaksusta miten haluavat, mutta vuokranantaja saa periä kaikkia maksamattomia vuokria kummalta tahansa. Ääritapauksessa on mahdollista saada häätö, maksuhäiriömerkintä ja ulosotto ellei maksa asuinkumppanin vuokrarästejä. Lue täältä oikeudesta periä toisen puolesta maksamiasi velkoja.

Vinkki: Jos asut yhdessä jonkun kanssa, perustakaan pankkiin yhteinen taloustili, jolta maksetaan vähintään yhteiset asumiskulut sähkö- ja vesimaksuineen. Se on hyvä myös muiden yhteisten laskujen maksuun kuten autovakuutuslaskuihin, lasten päivähoitomaksuihin tai vakuutuksiin. Kumpikin voi varmistaa tililtä, että laskut on hoidettu. Lisäksi se vähentää turhia rahariitoja, koska tili todistaa miten ja kuka laskuja on hoitanut.

Vastuu päivähoitomaksuista

Lasten päivähoitomaksuja voidaan periä kummalta vanhemmalta tahansa. Kunnallisen päivähoidon maksamattomat laskut menevät suoraan molemmille vanhemmille. Lue täältä oikeudesta periä toisen puolesta maksamiasi velkoja.

Takaaja joutuu maksumieheksi

Kun allekirjoitat takaussitoumuksen, sitoudut maksamaan toisen henkilön velan, jos tämä ei sitä maksa. Samassa velassa voi olla toinen tai useampia takaajia. Tavallisesti he vastaavat velasta yhteisvastuullisesti, jolloin velkoja voi periä maksamatta jääneen takausvelan keneltä takaajalta tahansa eli vain yhdeltä tai kaikilta yhtä aikaa. Velkojalle voi ehdottaa, että takaussopimukseen kirjataan niin, että kukin takaaja joutuu maksamaan vain oman osuutensa.

Oikeus periä toisen puolesta maksettuja velkoja

Oikeutta periä toisen toisen puolesta maksettuja velkoja tai maksuja sanotaan regressioikeudeksi. Saat tämän oikeuden, jos

  • olet maksanut toisen osuuksia yhteisvatuullisista veloista, vuokrista tai muista maksuista
  • olet maksanut takaajana päävelallisen velkaa tai toisen yhteisvastuullisen takaajan osuuksia.

Ellet saa maksamiasi rahoja toiselta vapaaehtoisesti, voit hakea niitä häneltä ulosoton kautta. Se tehdään haastehakemuksella, joka toimitetaan kärjäoikeuteen.

Erityistilanteita

Finlex: Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta

Perillisten velkavastuu

Vainajan velat eivät periydy perilliselle eli kuolinpesän osakkaille, jos toimitaan näin:

  1. Vainajan tilillä olevilla rahoilla ja muusta omaisuudesta saatavilla myyntituloilla maksetaan ensin kuolinpesän velat tasapuolisesti kaikille velkojille suosimatta ketään. Ainoastaan hautaus- ja perunkirjoituskulut saa maksaa ennen muiden velkojen maksua. Jos vainaja on varaton tai hänellä on velkaa enemmän kuin omaisuutta, velat jäävät velkojien tappioksi.
  2. Perukirja  toimitetaan määräajassa. Lisätietoa oikeusministeriön sivuilta  ja käytännön ohjeita perunkirjoituksesta verohallinnon sivuilta. 

Finlex: Laki perintökaaren muuttamisesta, jossa mm. luvut perunkirjoituksesta ja kuolleen henkilön ja pesän velasta.

Katso video. Totta vai tarua: "Velat periytyvät lapsille"

Palautetyökalu