Olet täällä

Lievennykset ja vapaakuukaudet

Ulosotosta voi saada maksuvapaata, kun se on kestänyt pitkään tai työllistyy pitkän työttömyyden jälkeen.

Sairaus, työttömyys, elatusavun maksaminen tai muu erityinen syy voidaan ottaa huomioon ulosmittauksessa. Ulosotosta voi saada vapaakuukausia tai tulojen ulosmittausta voidaan rajoittaa.

Vapaakuukaudet

Saat automaattisesti kaksi vapaakuukautta vuodessa, jos palkkaasi tai eläkettäsi on ulosmitattu yhtäjaksoisesti vuoden ja sinulla on niin sanottu tulorajaulosmittaus. Tulorajaulosmittuksessa nettotulot ovat pienemmät kuin kaksi kertaa suojaosuuden määrä. Automaattisten vapaakuukausien lisäksi voit pyytää tarvittaessa myös lisää vapaakuukausia. Pyyntö on perusteltava.

Jos tulosi ovat suuremmat kuin kaksi kertaa suojaosuus, voit saada enintään kolme vapaakuukautta vuosittain. Sinun täytyy itse pyytää niitä ja perustella pyyntö.

Ulosoton rajoitus

Jos työllistyt oltuasi pitkään työttömänä, palkka voidaan jättää ulosmittaamatta neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta. Varaudu perustelemaan pyyntösi.

Vapaakuukausien pyytämiseen tai ulosmittauksen rajoittamiseen löydät hakemukset Oikeushallinnon asiointipalvelusta.

Perusteluita vapaakuukausille ja ulosoton rajoitukselle

Perusteluina voivat olla esimerkiksi silmälasien tai kodinkoneen hankinta, auton korjaus tai hammashoito. Varaudu laatimaan kirjallinen hakemus ja liittämään siihen vapaamuotoinen kustannusarvio esimerkiksi hammashoidosta.

Myös asumiskustannukset tai muut välttämättömät kustannukset kuten sairauskulut tai elatusapu, jota maksat suoraan lapsen äidille/isälle voi olla peruste.  

Sama perustelu ei käy sekä vapaakuukausien että ulosmittauksen rajoituksen pyyntöön.

Jos maksat elatusapua ulosoton kautta, vapaakuukausia voidaan antaa ja ulosmittausta lykätä vain hyvin perustellusta syystä.

 

Palautetyökalu